Pányok nyáron
Pányok télen

 

 
 

Friss Hírek

Mottónk: Pányok mindig szeretettel ölel magához!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
2024. július 09.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Gépjármű értékesítésére

Pányok Község Önkormányzata a következő pályázati felhívást teszi közzé önkormányzati gépjármű értékesítésére:
A pályázat kiírója:
Pányok Község Önkormányzata (székhely: 3898 Pányok, Fő út 35., törzskönyvi azonosító szám: 545046, adószám: 15545040-1-05, képviseli: Menyhért Gergő polgármester).
A pályázat célja:
Pányok Község Önkormányzatának tulajdonát képező gépjármű értékesítése.
A pályázat nyilvános.

További részletek *pdf

Baráti találkozó Pányokon
2024. május 22.

A Pányoki Református Egyházközség és Pányok Község Önkormányzata együttes szervezésében május 18-án baráti találkozó volt Pányokon. A találkozóra meghívást kaptak a település lakói, a Pányokról elszármazott rokonok, ismerősök, a Pányokot szívükben őrző barátok. Nagy megtiszteltetés volt a település számára, hogy sokan el tudtak jönni és részesei lehettek az eseménynek.

A találkozó első részében a pányoki református templomban tartott istentisztelet keretében Tóth Viktória és Tóth István lelkészek aranykonfirmáció keretében köszöntötték a több évvel ezelőtt konfirmáltak megjelent tagjait. Megható megemlékezés volt.

A találkozó további részében a résztvevők a baráti találkozás, az emlékek felidézése élményét élhették át. A megjelenteket Menyhért Gergő polgármester köszöntötte. A szépen berendezett sátorban egy kanapébeszélgetés adott alkalmat Pányok múltjának bemutatására, a jelen és a jövő lehetőségeinek felvetésére. Az ínycsiklandozó és profi módon elkészített grillételek és egy kis bor mellett szép hangulatú volt az estébe nyúló baráti találkozó.

Pányok szép és élményt adó eseménye volt a rendezvény. Köszönjük a támogatóink segítségét, akik hozzájárultak a nap sikeréhez.

És ne felejtsük, hogy a mottónk: Pányok mindig szeretettel ölel magához.

Március 15.
2024. március 11.

Emlékszobrot avattak Pányokon
2024. február 22.

2024.február 18-án Pányok községben a család, a barátok, a pányoki lakosok jelenlétében avatták fel

Kovács Ferenc (1958-2022) építész vállalkozó, Pányok Díszpolgára mellszobrát,

aki két éve hunyt el. A szobrot a család és a KV Cégcsoport állíttatta Pányok Község Önkormányzatának együttműködésével. Az emlékszobor Ekker Róbert szobrászművész alkotása.

Kovács Ferenc Pányok község szülötte. Bár állandó lakhelye már régóta nem a településen volt, mégis Pányokról való elmenetele óta mindig ragaszkodott kis szülőfalujához, kötődése példamutató volt mások számára is. Ha szükség volt rá, akkor bekapcsolódott a település közösségi életébe. Néhány évig az önkormányzat képviselő testületének tagja volt. Egy más irányú közösségi munkája volt, amikor a Pányokért Egyesület titkáraként munkálkodott. Ezekben a tevékenységi körökben állandó figyelme volt a település közösségi életének tartalmassá tételére, a Pányokról elszármazottak érdeklődésének fenntartására. Építész szakmai tudásával, az e téren felhalmozott nagy tapasztalatával pedig részese volt mind az önkormányzat, mind a Református Egyházközség által - akár pályázati, akár saját forrásból - kezdeményezett infrastrukturális beruházások megvalósításának, kivitelezésének. A településen közösségi épületek, felújított közművek őrzik az utókor számára a segítő együttműködésének nyomait.

Az emlékszobor leleplezését megelőzte a pányoki református templomban tartott istentisztelet, ahol Tóth István lelkész emlékezett Kovács Ferencre.

A szobor leleplezését követő megemlékezések és méltatások keretében először ifj. Kovács Ferenc megható szavakkal adózott édesapja emlékének, szólt édesapja szülőfalujához való ragaszkodásáról. Felszólalt Menyhért Gergő Pányok polgármestere, valamint a barátok és munkatársak nevében Cseh Imre, Csapláros László, Ekker Róbert, Polgár László és Takács András. A pányokról elszármazott Jobbágy Bertalan lelkipásztor üzenetét Tóth Viktória, a Pányoki Református Egyházközség lekésze ismertette. A méltatások szinte mindegyike kiemelte Kovács Ferenc példás életútját, emberségét, szakmai tudását.

További képek
A szoboravatásról készült videó

Újabb elismerés Pányoknak
2024. január 22.

Újabb elismerés Pányoknak

Az elmúlt években Pányok számos elismerést kapott a Virágos Magyarországért mozgalom díjátadó rendezvényein. Első alkalommal 2017-ben kaptuk meg a kistelepüléseknek járó rangos elismerést, az Arany Rózsa díjat. Ezt követően még 2018-ban a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Magyar Díszkertépítő Szövetség oklevéllel ismerte el a faluszépítő és környezetvédő törekvéseinket, ami Pányokot országosan is ismertté tette ebben a települések közötti nemes versengésben.

Kis kihagyás után 2023-ban újra beneveztünk az országos versenybe, amit tavaly a 30-ik alkalommal rendeztek meg. Ennek a versenynek az értékelése során Pányok község megkapta

A Magyar Turisztikai Ügynökség Elismerő Oklevelét

amelyben az Ügynökség a közösségi tér településszerkezetbe illő kialakításáért elismerését fejezte ki.

A verseny bíráló bizottsága a helyszíni értékelés alapján kiemelte, hogy a kivételes adottságú település immár több éve arra törekszik, hogy a szép természeti és a hagyományos épített környezet összhangját megőrizze, a virágos környezetet évenként megújítsa. A falu közepén kialakított főtér kiváló adottsággal rendelkezik közösségi összejövetelek megtartására. Ennek megtartása és szépítése lehet a további évek feladata.

Legyünk büszkék kis településünk elismerésére és ez adjon biztatást minden itt élőnek, hogy érdemes tennünk, munkálkodnunk a környezetünk szépítése érdekében.
Pányok, 2024. január 22.

Pányok község Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÓ
2023 október 18.


LEGELTETÉSI TILALOM ÉS EBZÁRLAT!
2023.szeptember 27.

HATÁROZAT

Telkibánya, Kéked, Pányok, Fony, Hejce, Regéc, Mogyoróska települések közigazgatási területére 2023. október 2. és 2023. október 23. közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelek el a következők szerint:
Ebzárlat:
- tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek;
- kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;
- a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni

Tovább *pdf

TÁJÉKOZTATÁS!
2023. augusztus 18.

TÁJÉKOZTATÁS szociális célú tűzifa támogatásról 2023.

Tisztelt Pányoki Lakosok!
Pányok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakosság érdekeit szem előtt tartva a 2023. évben is benyújtotta támogatási igényét „A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása” című pályázati felhívásra. TOVÁBBI RÉSZLETEK*PDF

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről
2023.július 13.


TÁJÉKOZTATÓ FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.

A kezelés pontos időpontja: 2023. július 19. napján, napnyugta utáni órákban. Pótnapok: 2023. július 20-21. napjai, ugyanebben az időben.

Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum.
A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.
A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

VÉRADÁS
2023.június 28.


Tájékoztató ebösszeírásról!
2023. június 02.

TÁJÉKOZTATÓ
Pányok község közigazgatási területén tartott ebek összeírásáról
Tisztelt Ebtartók!


Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában foglalt szerint a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
AZ EB TULAJDONOSA ÉS TARTÓJA AZ EBÖSSZEÍRÁSKOR KÖTELES AZ EBRE
VONATKOZÓ ADATOKAT A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT RENDELKEZÉSÉRE BOCSÁTANI.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Pányok község közigazgatási területén 2023. május 24. napja – 2023. június 30. napja között EBÖSSZEÍRÁSRA KERÜL SOR.
Tovább *pdf
EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP – 2023. letölthető *pdf

SZÚNYOGPOSZTER
2023. május 15.


A képre kattintva a dokumentum nagyobban is olvasható!

“A feltámadás örömét várva kívánunk minden kedves olvasónknak
Kellemes Húsvéti Ünnepeket.”
Pányok Község Önkormányzatának
Képviselő Testülete.

Első osztályosok beíratása Göncön
2023. március 31.


További részletek a képre kattintva

LEGELTETÉSI TILALOM ÉS EBZÁRLAT!
2023. március 27.

HATÁROZAT

Telkibánya, Kéked, Pányok, Fony, Hejce, Regéc, Mogyoróska települések közigazgatási területére 2023. április 3. és 2023. április 23. közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelek el a következők szerint:
Tovább *pdf

TÁJÉKOZTATÓ
2023.március 07.

TÁJÉKOZTATÓ!
2023. február 23.

Tisztelt Betegek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy március 1-től a háziorvosi ügyelet zavartalanul fog működni Göncön.
Telefonszám: 06-46-588-059

Lakossági tájékoztató!
2023. február 10.

Újra lehet Önkéntes Katonai Szolgálatra jelentkezni
2023. február 7.

Két kiképzési ciklus és mintegy ezer résztvevő – ez az Önkéntes Katonai Szolgálat (ÖKSZ) elmúlt kétévi mérlege.
Elsősorban a 18-25 év közötti, továbbtanulást tervező fiatalok, de akár 65 éves korig minden magyar állampolgár jelentkezését várják, aki motiváltnak érzi magát és érdekli, milyen a katonák élete.
További részletek ide kattinva

TÁJÉKOZTATÓ!
2023. február 1.

Tisztelt Betegek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a háziorvosi ügyelet február 1-től hétfői, szerdai, csütörtöki napokon
csak Abaújszántón érhető el.
Megértésüket köszönjük!

Cím: Abaújszántó, Béke út 27.
Telefonszám: 47 330- 266

HULLADÉKNAPTÁR 2023


Archívum: 2022|2021|2020|2019|2018|2017|2016>

 

 
Települési Film
Szálláshelyek

Hasdát Vendégház
Molnár Vendégház
Pillanatképek

 
© 2006-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.