Pányok nyáron
Pányok télen

 

 
 

Friss Hírek

Mottónk: Pányok mindig szeretettel ölel magához!

TÁJÉKOZTATÓ!
2022. november 21.

TELKIBÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL a 2022. évi Népszámlálás - Pótösszeírás.
A Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a 2022. évi Népszámlálás pótösszeírásának helyszíneit és az ügyfélfogadás időpontját a következők szerint jelölöm ki... Tovább *.pdf

TÁJÉKOZTATÓ!
2022. november 08.

Tisztelt Pányoki Lakosok!

Pányok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakosság érdekeit szem előtt tartva a 2022. évben is benyújtotta támogatási igényét "A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása" című pályázato felhívásra.

További részletek letölthetők*pdf

Szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem .*pdf
Nyilatkozat - jövedelemmel nem rendelkezik*. *pdf

HIRDETMÉNY!
2022. október 03.

HIRDETMÉNY

A NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTATÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓAN További részletek letölthetők_II. ütem*pdf
További részletek letölthetők_III. ütem*pdf

KÖSZÖNTŐ!
2022. október 01.

Az Idősek Világnapja
alkalmából
szeretettel köszöntjük a
Pányokon élő “Szépkorú“ lakosokat!
Jó egészséget kívánunk!

Pányok Község Önkormányzata

Panoráma Trail Zemplén
2022. szeptember 30.

HIRDETMÉNY!
2022. szeptember 27.

LEGELTETÉSI TILALOM ÉS EBZÁRLAT
HATÁROZAT
Telkibánya, Kéked, Pányok, Fony, Hejce, Regéc, Mogyoróska települések közigazgatási területére 2022. október 3. és 2022. október 23. közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendeltek el…
További részletek letölthetők*pdf

HIRDETMÉNY!
2022.szeptember 13.

HIRDETMÉNY

A NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTATÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓAN További részletek letölthetők*pdf

Állami elismerést kapott Kuzma Endre
2022. augusztus 20.

Állami elismerést kapott
augusztus 20-án
Kuzma Endre

A Magyar Köztárság Elnöke államalapítás napja alkalmából
a Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést adományozta
Kuzma Endre ácsmester egyéni vállalkozó részére.

 

A képre kattintva, a kép nagyobban is látható!  

Kuzma Endre Pányok szülöttje, aki több év óta Gönci lakos.
Vállalkozóként hosszú évek óta magas színvonalú szakmai munkát végzett a térségben és az ország sok területén. Életútja alatt mindig támogatta szülőfaluja fejlesztését és részt vett annak közösségi életében.

Mindezeket tükrözi a kitüntetés indoklása. A kitüntetés indoklásában ugyanis az áll:

Kuzma Endre ácsmester, Pányok és térsége oktatási, egyházi és magántulajdonú épületei tetőszerkezetének kialakítása és felújítása során végzett, több mint négy évtizedes, magas színvonalú szakmai munkája, valamint a község érdekében végzett elkötelezett közösségi tevékenysége elismeréseként” részesül kitüntetésben.

A kitüntetéshez Pányok község Önkormányzata és lakossága gratulál és jó egészséget, további szakmai sikereket kíván.

FELHÍVÁS!
2022. július 12.

FELHÍVÁS
a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

A Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője számlálóbiztosok jelentkezését várja TELKIBÁNYA, KÉKED, PÁNYOK települések tekintetében a 2022. október–novemberben sorra kerülő országos népszámlálás terepen történő
adatgyűjtési időszakában felmerülő feladatok ellátására.
A népszámlálás Magyarország egyik legjelentősebb, mindannyiunk életét érintő adatgyűjtése. Segítségével pontos képet kapunk hazánk népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, nemzetiségi és vallási összetételéről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, háztartási és családi viszonyairól, lakáskörülményeiről. A népszámlálás során gyűjtött adatok alapvetően határozzák meg jövőnket, hiszen megbízható alapot adnak az országunkat, a településeinket és a lakókörnyezetünket érintő legfontosabb gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések előkészítéséhez. Az országos
összeírás sikeressége nagyban függ a számlálóbiztosok munkájától, felkészültségétől, kommunikációjától. További részletek letölthetők*pdf

Helyi Építési Szabályzat módosítás
2022. június 29.

HIRDETMÉNY Lakossági Fórum tartásáról. *pdf

HIRDETMÉNY *pdf

Pányok Község Önkormányzata tájékoztatja a település lakosait, a helyi egyházak, civil szervezetek és vállalkozások képviselőit, hogy Pányok Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a 14/2022.(III.28.) sz. határozatával a 124/1, a 043, és a 021/2 hrsz.ú ingatlanokat és környezetüket érintő, lakótelkek kialakítására irányuló övezetté történő módosítását támogatta. és a területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.
Az önkormányzat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai értelmében a partnerségi rendelet szerint a településrendezési eszközök módosítását megelőzően a tájékoztatás és a partnerségi vélemények, javaslatok megismerése céljából a szándékolt változtatás dokumentációját a község honlapján és közterületi hirdetőtábláján bemutatatjuk.
A dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket jelen felhívástól számítva 8 napig a polgármester nevére címezve tehetik meg:
Cím: 3898 Pányok, Fő u. 35. sz.
e-mail: jegyzo.telkibanya@gmail.com
Pányok, 2022. június 29.

Menyhért Gergő
polgármester

PÁNYOK KÖZSÉG Településrendezési Eszközeinek 2022 évi M-1 jelű módosítása *pdf

További önkormányzati útszakasz újul meg Pányokon
2021. november 15.

A napokban kezdődik meg az önkormányzati tulajdonban lévő belterületi út újabb szakaszának felújítása. Ezzel a temetői út modernizálása után tovább szépül a település belső arculata és fejlődik infrastruktúrája.
A felújítás pénzügyi forrását a Belügyminisztérium által kiírt pályázat keretében nyerte el az önkormányzat.
Pányok, 2021. november 15.

Pányok Község Önkormányzata

Állapotjelentés
2021.október 13.

Felhívás
2021. július 9.

HATÁRSZEMLE ÜTEMEZÉS 2021

Letölthető anyagok: Határszemle ütemezés 2021
Boldog, békés Karácsonyi Ünnepeket és örömökben, egészségben gazdag
Új Esztendőt kíván
Pányok Község Önkormányzata

"Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent"
2020. június 4.

Köszönjük Baranyai Tamásnak a csodálatos felvételeket.

ÚTFELÚJÍTÁS PÁNYOKON
2020. október 23.

Teljesült egy régi álom Pányokon

Hosszú évek óta szerette volna Pányok lakossága és a településről elszármazottak közössége, hogy egy szépen felújított út vezessen a kivételes fekvésű falusi temetőhöz.
Ez az álom vált valóra az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” keretében megítélt pályázati forrás felhasználásával. Az un. temetői út és környezete teljesen megújult. A kivitelezést Mizsik László vállalkozó végezte, aki magas szakmai színvonalú munkát végzett mindannyiunk örömére.
Külön öröm számunkra, hogy ezt a beruházást sikerült a mindannyiunk számára fontos halottak napi ünnepek előtt befejezni. Köszönet érte minden együttműködőnek.

Pányok, 2020. október 23.

Menyhért Gergő
polgármester

Nyugdíjba megy Pányok község jegyzője
2020. október 01.


Baranyai Tiborné

a Telkibánya Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője több, mint negyven év szolgálat után

2020. október 1-től

nyugdíjba vonul.

Jegyző Asszony 2013 óta volt Pányok község jegyzője is.
A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó hét település polgármesterei és dolgozói bensőséges összejövetel keretében köszöntötték jegyző Asszonyt, és elismerő szavakkal köszönték meg a Telkibánya és a kapcsolódó települések érdekében végzett munkáját. Az összejövetelen részt vett dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője is. Képviselő úr meleg szavakkal méltatta jegyző Asszony magas színvonalú szakmai munkáját és számos kitüntetéssel elismert közszolgálati életútját.
Pányok község önkormányzatának képviselő testülete - köszönetét kifejezve az eredményes együttműködésért - itt adta át a Pányok Örökös Tiszteletbeli Jegyzője címet adományozó Oklevelet.

Újabb elismerés Pányok jegyzőjének
2020. július 01.

A képekre kattinva a képek nagyobban is letölthetők!

Baranyai Tiborné

Telkibánya Közös Önkormányzat jegyzője - aki ebben a feladatkörében Pányok község jegyzője is - a Köztisztviselői Nap alkalmából a Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Önkormányzat Elnökének Köztisztviselői Díja elismerésben részesült. Az elismerést 2020. június 30-án a Megyeháza Dísztermében tartott ünnepség keretében Bánné dr. Gál Boglárka elnök és dr. Lupkovics Beáta főjegyző adta át.
Az elismerés átadásánál méltatták Jegyző Asszony hosszú időszak alatt végzett magas színvonalú munkáját, eredményes közszolgálati életútját.
Gratulálunk Jegyző Asszony! További munkájához jó egészséget kívánunk!

Pányok Község Önkormányzata

A képre kattintva a köszöntő nagyobban is olvasható!

Veszélyhelyzet Pányokon is.
2020. április 4.

Még a sokat megélt falusi emberek sem emlékeznek a mostanihoz hasonló különleges világra. A koronavírus elterjedése miatt bevezetett jogrend különös figyelmet követel a települések önkormányzataitól is. A megkülönböztetett figyelem sajátosságát az adja, hogy egy ilyen kis településen, mint Pányok a lakosság döntő része idős, és ezért a fokozottan veszélyeztetett korcsoportba tartozik.
Az önkormányzat képviselő testülete a megváltozott jogrendnek megfelelő keretekben mindent elkövet a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások biztosítása érdekében. Ennek megfelelően folyamatos az idősek házi gondozása, mindenki megkapja a meleg ebédet. Az önkormányzat a körülményekhez igazodóan segít a lakosoknak a bevásárlásban, a gyógyszerek beszerzésében. Felvilágosító tevékenységével közvetíti azt a központi kérést, hogy lehetőség szerint mindenki maradjon a saját portáján belül. Új feladatot jelent viszont például az, hogy segítséget nyújtunk a település közösségéhez tartozó szlovák állampolgárságú lakosok határon való átjutásához, ha erre szükség van.
A kis falu idegenforgalma természetesen leállt ebben az időszakban és az elszármazottakkal való személyes kapcsolattartás is minimálisra csökkenhet. Elszármazottaink megnyugtatására és tájékoztatására is teszem közzé ezt a kis közleményt és kérem támogató figyelmüket ebben a jövőben is.
Mindenkinek jó egészséget kívánok, vigyázzunk egymásra! Ezt szándékoztam kifejezni a mindenkihez eljuttatott immunerősítő kis személyes csomagommal is.
A honlapunkat látogatóinknak jelezzük, hogy az önkormányzat tisztségviselői állandóan elérhetők a honlapon található telefonszámokon.
Pányok, 2020. március 31.

Menyhért Gergő
polgármester

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
PÁNYOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


Archívum: 2019|2018|2017|2016>

 

 
Települési Film
Szálláshelyek

Hasdát Vendégház
Molnár Vendégház
Pillanatképek

 
 
© 2006-2022 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.