Pányok nyáron
Pányok télen

 

 
 

Települési Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztés Pányokon

Kedvezményezett: Pányok Község Önkormányzata

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRAFEJLESZTÉS PÁNYOKON
PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00009

Pányok Község Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül TOP-2.1.3-15 jelű, Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívásra TOP-2.1.3-15-BO1-2016-00009 azonosító számmal támogatási kérelmet nyújtott be, melyet megnyert és megvalósít.

Pányok község környezetvédelmi infrastruktúrájának fejlesztése jelentősen hozzájárul a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetéséhez a település belterületének védelme érdekében. A projekt célja a település környezeti állapotának javítása, a helyi vízkár, dombvidéki árvíz veszélyeztetettségének csökkentése. A fejlesztés rövid, közép és hosszútávon is garantálja a rendkívüli csapadék/belvíz biztonságos elvezetését a belterületről a külterületek veszélyeztetése nélkül, így a dombokról lefolyó víz rendezett, egyenletes módon tud a befogadó felé áramolni, ezáltal csökkentve a település helyi vízkár veszélyeztetettségét. A tervezett beavatkozás olyan környezeti problémák megoldásához járul hozzá, melyek a kedvezőtlen hidrometeorológiai jellemzők miatt helyi vízkárok kialakulását eredményezhetik. A tervezett beavatkozás célja, hogy olyan műszaki megoldással kezelje a csapadékvíz elvezetését, mely alkalmas a területet érintő csapadékvízkárok miatt kialakult kedvezőtlen társadalmi/gazdasági, valamint környezeti folyamatok javítására, illetve megszüntetésére. A tervezett projekt eredményeként, közvetlenül a projekt területén jelentősen lecsökken a csapadékkárok bekövetkezésének veszélye, javul a belterületi csapadékvíz elvezetés megfelelősége. Közvetetten a község teljes területének vízkár-veszélyeztetettséggel szembeni védelme alakul ki. A beruházás megfelelő műszaki színvonalon történő megvalósulása esetén a projekt területen töredékükre csökkenthetők a vízkár-elhárítási költségek és a csapadékvíz és árvizek okozta károk. A fejlesztés jóléti és ökológiai célokat egyaránt szolgál. A projekt keretében megépül mintegy 2 492 fm csapadékvíz védelmi infrastruktúra. A beruházás összköltsége 106.774.000,- Forint, mely 100 % mértékben vissza nem térítendő támogatás. A projekt tervezett fizikai befejezése: 2019. év 02. hó 28. napja.

Kivitelezés fényképek I.

Kivitelezés fényképek II.

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY *pdf

 

 
Települési Film
Szálláshelyek

Hasdát Vendégház
Molnár Vendégház
Pillanatképek

 
© 2006-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.