Pányok nyáron
Pányok télen

 

 
 

Friss Hírek

KARÁCSONYI ÜDVÖZLET
2016. december 15.

Nótaszó a Közösségi Házban
2016. december 07.

December 3-án délután Mikulást köszöntő nótaestre jöttek össze a pányoki lakosok a Közösségi Házban. Az est vendége volt Újvári Marika énekművész, aki gondosan válogatott dalaival jó hangulatot és vidámságot varázsolt a megjelentek számára. A többször is vastapssal kisért műsor emlékezetes marad a pányoki közösség számára.

Klubdélután a Közösségi Házban
2016. november 15.

November 12-én délután társasági beszélgetésre gyűltek össze az érdeklődők a pányoki Közösségi Házban. Az előzetesen meghirdetett összejövetel vendége volt Medgyessy Ildikó az Elegant Design Zrt. elnök-vezérigazgatója, az Ez a Divat korábbi főszerkesztője, divat tanácsadó.
A kötetlen beszélgetésben különösen két kérdéskör kapott nagy hangsúlyt. Az egyik téma volt a divatról vallott fölfogás változása, a személyiség és a divat, a kulturált megjelenés összhangjára való mindennapi törekvés biztosítása. A másik kérdés volt a helyi hagyományok megőrzése az öltözködésben, a korábbi öltözködési szokások feltárása és feldolgozása.
Ildikó gazdag nemzetközi tapasztalatai alapján életviteli tanácsokról is beszélt. Ennek a beszélgetésnek legizgalmasabb üzenete a buddhista ismereteire alapozott pozitív életérzés közvetítése volt.
A klubdélután résztvevői örömmel vették a találkozó közvetlen hangvételét és ajánlásként fogalmazták meg a hagyományőrzésre vonatkozó felvetéseket az önkormányzat számára.

Együttes testületi ülés Pányokon
2016. november 12.

A Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések (Telkibánya, Hejce, Fony, Kéked, Mogyoróska, Pányok, Regéc) képviselő testületei együttes ülést tartottak Pányokon. Az ülésen részt vett Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő és Tóthné Kotány Beáta a gönci Járási Hivatal vezetője is.
Napirend előtt Baranyai Tiborné jegyző a képviselő testületek nevében köszöntötte Sivák József polgármestert az aranydiplomája alkalmából.
Az együttes ülés fő napirendi pontja az időszerű önkormányzati feladatok áttekintése volt. A vendéglátó Pányok község polgármesterének a települést bemutató tájékoztatója után az Európa Terv Kft. munkatársai részletes tájékoztatót tartottak a TOP pályázatok helyzetéről, ismertették az önkormányzatok számára megnyíló további pályázati lehetőségeket.
Hörcsik Richard képviselő felszólalásában szélesperspektívában mutatta be az EU források felhasználásának összefüggéseit, értékelte az önkormányzatok szerepvállalásának eddigi tapasztalatait. A további pályázati szakasz teendőivel kapcsolatban hangsúlyozta a stratégiai gondolkodás és a települések közötti együttműködés kiemelt szerepét.
Az ülés jó hangulatú munkaebéddel zárult.

Események
2016. október 28.

November 10-én 11 órakor
együttes ülést tart a Telkibánya Közös Önkormányzati Hivatal a pányoki Közösségi Házban. Az ülés nyilvános, minden érdeklődőt szívélyesen látunk.

November 12-én 15.00 órakor
klubdélutánt tartunk a Közösségi Házban. Meghívott vendégünk Medgyessy Ildikó. A klubdélután beszélgetésének témája: Életmód, divat és trendek a világban.
December 3-án 16.30-kor Adventi nótaszó.
Vendégünk lesz Ujvári Marika énekművész. Utána baráti beszélgetés.

Aranydiplomás lett Pányok polgármestere!
2016. október 5.

Dr. Sivák József, Pányok polgármestere 2016. szeptember 29-én ünnepélyes keretek között vette át a Corvinus Egyetemen az ötven éve végzetteknek adható aranydiplomát igazoló oklevelet.
Ebből az alkalomból a Telkibányai Közös Önkormányzat hivatalához tartozó települések nevében köszöntöm polgármester urat. Kívánom, hogy hosszú életpályáján felhalmozott tapasztalatait továbbra is adja át a településeink és a térség önkormányzatainak szakmai együttműködéséhez, fejlesztési elgondolásaink megvalósításához.
Jövőbeli tevékenységéhez sok erőt és jó egészséget kívánok.

Telkibánya, 2016. október 5.

Baranyai Tiborné
jegyző
ÉLETRAJZ pdf*

NYÁRESTI NÓTASZÓ
2016. július 15.

A képre kattintva a plakát nagyobban is olvasható!

Pányok nyáron
2016. július 14.

Hosszú hallgatás után jelentkezve engedjék meg, hogy a honlap műfajától eltérve kicsit a ma nagyon divatos blogként használjam az internetes lehetőséget. Nekem nincs szóvivőm, nincs kommunikációs hátterem. Polgármesterként írom amit írni kell.

Nagyon örvendetes, hogy Pányok tele van élettel a nyár idején. Itt vannak a már visszatérő táborozók, sokan jönnek látogatóba a szép szálláshelyeinkre. A szomszédos szlovákiai betelepülők is szorgalmasan dolgoznak a házak felújításában. Sok kritikát kaptam, hogy jó-e a „betelepülők” befogadása. Határozott véleményem, hogy igen. (Ennek alapján érdemes lenne egy kicsit gondolkodni a nagy migránsfóbián.)

A kis szülőfalum polgármesterként nagyon szeretném, ha településünk igazi gyöngyszem lenne a térképen. Ez nem elérhetetlen álom. Elég csak arra emlékeztetnem, hogy minden először ide látogató rajongással beszél kis falunkról.

A szépség és a hírnév nem magától való. Ahhoz, hogy megtartsuk a település vonzerejét, mindannyiunknak tenni kell egy kis lépést. Az első lépés a porták rendbetétele. Szerintem nem nagydolog, csak figyelni kellene rá. Amikor kis gyerekként itt éltem, akkor természetes volt, hogy a hét végén mindenki takarított a háza előtt. Miért nem lehet ezt ma is megcsinálni? Nem igazán szeretem a hivatalos felszólítás küldését a porták rendbetételére, jó lenne, ha ez magától értetendő napi rutin lenne.
Kevesen élünk itt, szívesen elmondom mindenkinek egyenként a személyes kérésemet. Vannak azonban olyan lakótársaink, akikkel nem tudtam megtalálni az emberi kontaktust, Örkényi úr nem méltatott válaszra a neki küldött magánlevelemre sem. Csak sajnálni tudom az ilyen embert, mert egy egész falu közösségét nézi semminek. Gyalázatos a viselkedése.
Kérem kedves lakótársaimat, hogy segítsenek nekem, hogyan lehetne továbblépni ebben a dologban.

Dr. Sivák József

Aranydiplomás lett Pányok polgármestere!
2016. október 5.

Dr. Sivák József, Pányok polgármestere 2016. szeptember 29-én ünnepélyes keretek között vette át a Corvinus Egyetemen az ötven éve végzetteknek adható aranydiplomát igazoló oklevelet.
Ebből az alkalomból a Telkibányai Közös Önkormányzat hivatalához tartozó települések nevében köszöntöm polgármester urat. Kívánom, hogy hosszú életpályáján felhalmozott tapasztalatait továbbra is adja át a településeink és a térség önkormányzatainak szakmai együttműködéséhez, fejlesztési elgondolásaink megvalósításához.
Jövőbeli tevékenységéhez sok erőt és jó egészséget kívánok.

Telkibánya, 2016. október 5.

Baranyai Tiborné
jegyző
ÉLETRAJZ pdf*

NYÁRESTI NÓTASZÓ
2016. július 15.

A képre kattintva a plakát nagyobban is olvasható!

Pányok nyáron
2016. július 14.

Hosszú hallgatás után jelentkezve engedjék meg, hogy a honlap műfajától eltérve kicsit a ma nagyon divatos blogként használjam az internetes lehetőséget. Nekem nincs szóvivőm, nincs kommunikációs hátterem. Polgármesterként írom amit írni kell.

Nagyon örvendetes, hogy Pányok tele van élettel a nyár idején. Itt vannak a már visszatérő táborozók, sokan jönnek látogatóba a szép szálláshelyeinkre. A szomszédos szlovákiai betelepülők is szorgalmasan dolgoznak a házak felújításában. Sok kritikát kaptam, hogy jó-e a „betelepülők” befogadása. Határozott véleményem, hogy igen. (Ennek alapján érdemes lenne egy kicsit gondolkodni a nagy migránsfóbián.)

A kis szülőfalum polgármesterként nagyon szeretném, ha településünk igazi gyöngyszem lenne a térképen. Ez nem elérhetetlen álom. Elég csak arra emlékeztetnem, hogy minden először ide látogató rajongással beszél kis falunkról.

A szépség és a hírnév nem magától való. Ahhoz, hogy megtartsuk a település vonzerejét, mindannyiunknak tenni kell egy kis lépést. Az első lépés a porták rendbetétele. Szerintem nem nagydolog, csak figyelni kellene rá. Amikor kis gyerekként itt éltem, akkor természetes volt, hogy a hét végén mindenki takarított a háza előtt. Miért nem lehet ezt ma is megcsinálni? Nem igazán szeretem a hivatalos felszólítás küldését a porták rendbetételére, jó lenne, ha ez magától értetendő napi rutin lenne.
Kevesen élünk itt, szívesen elmondom mindenkinek egyenként a személyes kérésemet. Vannak azonban olyan lakótársaink, akikkel nem tudtam megtalálni az emberi kontaktust, Örkényi úr nem méltatott válaszra a neki küldött magánlevelemre sem. Csak sajnálni tudom az ilyen embert, mert egy egész falu közösségét nézi semminek. Gyalázatos a viselkedése.
Kérem kedves lakótársaimat, hogy segítsenek nekem, hogyan lehetne továbblépni ebben a dologban.

Dr. Sivák József

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ!
2015. december 9.

MEGHÍVÓ KARÁCSONYT VÁRÓ ÜNNEPSÉGRE
2015. december 9.

Kedves Pányok iránt érdeklődő látogatóink!
2015. július 16.

Honlapunk megújulása óta örömmel észrevételezem, hogy viszonylag folyamatos az állandó érdeklődőink száma beszámolóink, információink iránt. Ugyanakkor azt is meg kellett állapítanom, hogy a Pányokról elszármazottak direkt megszólítása (kezdőlap, húsvéti köszöntés) a korábbiakban nem kapott visszhangot a honlapon. Ennek a hátterét nagyon nehéz megítélni. Az is lehet, hogy valójában kevés a Pányokról elszármazott látogatónk, de az is előfordulhat, hogy a kérésem nem volt elég konkrét.
Mindezekből kiindulva - a honlap lehetőségeivel élve- szeretnék konkrét javaslatot tenni egy Pányoki események szervezésére mozgósítható hálózat létrehozására. Figyelemmel az új Közösségi Házunk adottságaira is több olyan program jár a fejemben, amelyek lehetőséget adnának a Pányokért elkötelezett barátaink mozgósítására, közös programok szervezésére. Kérem ezért mindazokat, akik a fent említett hálózatban részt tudnak venni, írjanak nekem e-mail üzenetet. Örömmel veszek minden javaslatot az együttműködésre, a Pányokért tenni akarók összefogására.
Pányok, 2015. július 16.

Üdvözlettel

Dr. Sivák József

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2015 évi építőipari vállalkozása díját Kovács Ferenc vállalkozása, a K.V Kft kapta.

Komoly szakmai és közéleti elismerés Kovács Ferencnek, településünk díszpolgárának.

Az elmúlt héten adták át a Vállalkozók és Munkavállalók Országos Szövetsége, illetve megyei szervezete kezdeményezésére az immár hagyományos Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Príma Díjat. Az átadó gálát a Miskolci Nemzeti Színházban tartották november 7-én.

A különböző kategóriában kiosztott díjazottak között szerepeltek a tudomány, a művészet, a köznevelés és kultúra megyei kiválóságai. A gálaműsor keretében osztották ki a VOSZ vállalkozói díjait is, amellyel a megye szakmai kiválóságainak tevékenységét ismerték el.


Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2015 évi építőipari vállalkozása díját Kovács Ferenc vállalkozása, a K.V Kft kapta.


Az átadott díj méltatja Kovács Ferenc eredményes vállalkozói és közéleti tevékenységét.
Gratulálunk a nagyszerű elismeréshez és további sikeres életutat kívánunk.
Pányok, 2015. november 13.

Sivák József
polgármester

Kovács Ferenc: Életrajz »

Számítógépes tanfolyam Pányokon
2015. november 11.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a héten négy napos számítógép oktatási képzést tart Pányokon. A kétszer öt fős csoportban tartott képzésen a résztvevők megismerkednek a számítógép használatának alapjaival, az internet használatának lehetőségeivel. A képzés valamennyi feltételét (előadó, oktatási anyag, laptopok) az eddig kialakult kiváló együttműködés keretében a Könyvtár biztosította.

Nyílt levél egy pányoki ingatlantulajdonoshoz

Tisztelt Uram!
Emlékeztetem Önt, hogy 2015 első félévében két alkalommal írásban kértük, hogy a Pányokon lévő ingatlanjainak környezetét szíveskedjen rendezni. Az egyik levélben a település jegyzője hatáskörében eljárva – más lakók felszólításához hasonlóan - hivatalosan felszólította Önt az elhanyagolt állapot megszüntetésére. Egy másik levélben a település szülöttjeként és lakójaként – aki mellesleg jelenleg a település polgármestere – én kértem, hogy legyen segítségemre a falu szépítése érdekében.
A válaszleveleiben a jogi kioktatás mellett enyhe ígéretet kaptunk az együttműködésre is. Elmúlt a nyár és Ön semmit nem tett sem a hivatalos felszólítás, sem a magánemberi kérés alapján. Nem fogadta el a személyes találkozóra szóló meghívásunkat sem. Most ott tartunk, hogy a korábban zöldbe boruló gaztenger helyett a lehulló őszi levelek között az elhanyagolt porta új képe kandikál ki és lehangolóan várja a szeretet ünnepét, ezt látják a halottak napjára szeretteik sírjához hazalátogató elszármazottak.
Én még bízom abban, hogy lesz megoldás. Ez a kis település mást érdemel. Addig is kérem, hogy legyen segítségemre két kérdés megválaszolásában, amely kérdéseket ismét csak egyszerű állampolgárként, egy település lakójaként teszek fel Önnek.
1. Mit szólna Ön ahhoz, ha valaki az Ön lakóhelyén, esetleg az Ön közvetlen telekszomszédjaként ilyen helyzetet teremtene és magasról fütyülne arra a kérésére, hogy ugyan tegyen már rendet a portáján?
2. Tiszteletben tartva a magántulajdon szentségét kérdezem, hogy hosszú évek után mondja már el végre valakinek, hogy egyáltalán mi a szándéka az ingatlanokkal, amelyek szerves részei egy településnek, bár Ön ezeket tulajdonosként nem így tekinti?
Tekintettel az eddigi együttműködésünk tapasztalataira, ezt a levelet nyílt levélként fogalmaztam meg, és közzéteszem a www.panyok.hu honlapon.
Pányok, 2015. október 29.
Üdvözlettel

Dr. Sivák József
(3898 Pányok Fő út 31.)

Pányok az Észak Magyarország lapban
2015. július 11.

Az Észak Magyarország 2015. július 11-ei számában egész oldalas összeállítás jelent meg Pányokról, amely bemutatja a település helyzetét, a jövőjével kapcsolatos terveket és egyúttal felvillant néhány érdekes arcot a mindennapi életből.
NYÁRESTI NÓTASZÓ PÁNYOKON
2015. június 30.
Szakmai elismerés a polgármesternek
2015. június 19.

A Pénzügyi Szemle 2015. június 11-ei ülésén került sor az „Év szakmai cikke” díj átadására az Állami Számvevőszékben. A díjat hagyományteremtő céllal most először ítélte oda a Pénzügyi Szemle szerkesztőbizottsága a 2014. évi lapszámokban megjelent tanulmányok alapján.
A folyóirat szerkesztőbizottságának célja az volt, hogy díjazza azokat a szerzőket, akik a legnagyobb mértékben járultak hozzá a lap szakmai-tudományos színvonalához. Olyan tanulmányokat díjaztak, amelyek érdemben elő mozdították a tudományterület fejlődését, referencia-pontként szolgáltak a szakmai-tudományos vitákban, segítették a pénzügyi kultúra fejlődését és a pénzügyi-gazdaságpolitikai döntések megalapozottságát.
A szakmai grémium szavazatai alapján az év szakmai cikke Sivák József „Az önkormányzati rendszer rendszerszemléletben” és Pulay Gyula „A korrupció megelőzése a szervezeti integritás megerősítése által” című tanulmánya lett.
A díjakat az”Év szerzője” különdíjjal és az „Év PhD-tanulmánya” elimeréssel együtt Domokos László, az Állami Számvevőszék és a szerkesztőbizottság elnöke adta át.

(Forrás: Pénzügyi Szemle online).

Falusi hangulat Sándor gazda udvarában
2015. június 10.
Falusi hangulat Pányokon Sándor gazda udvarában
Sándor gazda (Szabó Sándor, Pányok Fő út 72/a., Tel: 06 70 320 2541) több hangulatos programmal várja a Pányokra látogató felnőtteket, gyerekeket.
Ezek közül bemutatkozóként két programot ajánlunk vendégeink figyelmébe.
A gyógynövénytúra Pányok gazdag gyógynövény világába vezeti a látogatót. A gyógynövények megismerésére és gyűjtésére, a felhasználási receptek megismerésére a települést övező mezők és hegyek között megtett tarisznyás kirándulás keretében, a gyógynövényeket ismerő túravezető segítségével nyílik lehetőség. A gyógynövénytúrákat Sándor gazdáék áprilistól októberig terjedő időben szervezik.
A másik program is különleges: kenyérsütés igazi falusi kemencében. A résztvevők megismerhetik a kenyérsütés lépéseit, maguk is részt vesznek a dagasztásban. A program természetesen az elkészült kemencés termékek (kenyér, cipó, kenyérlángos) kóstolójával és a finomságokhoz kínált házi készítésű szörpök, bor fogyasztásával zárul.
A költségtérítéses programokra általában csoportos jelentkezéseket várnak Sándor gazdáék.
Előadás a Közösségi Házban
2015. május 29.
Május 27-én a Közösségi Házban a település érdeklődői szakmai előadáson vettek részt. Az előadás „A területi együttműködés segítése a Gönci járásban” című államreform operatív program keretében elindult projektet ismertette. A megjelent 24 résztvevő érdeklődéssel fogadta a program bemutatását, annak céljait. Különös érdeklődést váltott ki a két esettanulmány (hernádszentandrási biogazdálkodás, illetve egy energiahatékonysági projrkt). A résztvevők a programhoz kapcsolódva ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatot is igénybe vehettek. Várjuk a program végrehajtásának következő lépéseit.

Levél Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás elnökéhez
2015. május 17.

Tisztelt Elnök Úr!
A Társulási Tanács mai ülésének meghiúsulása kapcsán szóban elmondott véleményemet szeretném az alábbiakban írásban is átadni Önnek. Elképzelhetőnek tartom, hogy új tagként csak nekem volt szokatlan, hogy immár másodszor is határozatképtelen volt a Tanács olyan kérdés tárgyalásakor, amikor törvényi kötelezettségből adódó napirendet kellett volna megtárgyalni és dönteni. Azt is el tudom fogadni, hogy sokunknak lehet halaszthatatlan elfoglaltsága, csak kétszer egymás után kissé szokatlan egybeesésnek tűnik a nagyfokú érdektelenség. Ha a távol maradó polgármester kollégák nem jelezték a távolmaradásukat, akkor ez a hozzáállás tiszteletlenség az Elnök úrral szemben és tiszteletlenség a megjelent kollégákkal és talán a választókkal szemben is. Nekem mindenesetre a hosszú államigazgatási múltamban felhalmozott tapasztalatokkal szembesítve a történteket a dolog nehezen elfogadható.
További részletek
»

Fejlesztési tervek a vonzó Pányokért
2015. május 12.

A képviselő testület a legutóbbi ülésén - egyebek mellett - elfogadta a település középtávú gazdasági programját. A gazdasági program - kiindulva a település adottságaiból, demográfiai folyamataiból és eddigi fejlesztési eredményeiből – alapvető célként azt fogalmazza meg, hogy olyan fejlesztéseket indokolt megvalósítani, amelyek eredményeként javulnak az itt élők környezeti feltételei, növekedhet a település vonzereje az ide látogatók számára is.
A fenti cél elérése érdekében a program több konkrét projektet is megfogalmaz. Ezek közül itt a következőket emeljük ki:
  • Hosszú ideje megoldatlan a település vízelvezető rendszerének korszerűsítése. Ennek legfontosabb eleme a települést átszelő és annak arculatát erősen meghatározó patakmeder rendezése.
  • Ugyancsak fontos feladat a nem túl hosszú települési út részleges felújítása, egyes részek (pl. temető felé vezető út) teljes rendezése.
  • A települési összképet és ezáltal a környezet egészét nagyon lerontja néhány lakóház és udvar évek óta húzódó rendezetlensége, a gaz burjánzása, a falak elhanyagoltsága és egyes helyeken az omlásveszély megjelenése.
Az önkormányzat ezen fejlesztési feladatok közül az első kettőt a jelenlegi finanszírozási feltételek mellett önerőből soha nem lesz képes megoldani. Ebből kiindulva számítunk a közeljövőben megnyíló és az önkormányzatokat célcsoportnak tekintő pályázati források bevonására. A harmadiknak említett feladatcsoportban számítunk az érdekelt lakótársak együttműködésére.
Az önkormányzat örömmel fogadja a fejlesztési célokhoz tett véleményeket, javaslatokat ezen a fórumon keresztül is.

Találkozó a szlovák közösség tagjaival
2015. április 28.

A közelmúltban az önkormányzati képviselők és a településen ingatlannal rendelkező szlovák nemzetiségű lakosok találkozót tartottak. A találkozón a polgármester tájékoztatást adott az önkormányzat középtávú fejlesztési elképzeléseiről és a résztvevők eszmecserét folytattak a jövőbeli együttműködés, a közös programok lehetőségeiről. Az együttműködés jelentőségét az támasztja alá, hogy a település 87 állandó lakója mellet ma már 17 szlovák illetőségű lakótársunk van. A megbeszélés baráti hangulatú és a kapcsolatépítés szempontjából reménykeltő volt.

Közösségi nap a település szépítéséért
2015. április 28.

Április 25-én az önkormányzat kezdeményezésére 12 fő vállalt önkéntes munkát a települési környezet szépítése érdekében. A résztvevők között a falu állandó lakói mellett üdvözölhettük a Pányokról elszármazott, a települést sokoldalúan segítő barátainkat is. Az önkéntes munka keretében felújítottuk két híd festését, megkezdtük az utcajelző táblák felújítását és a virágok telepítését. A jókedvvel végzett munka közben elkészült a különleges bográcsgulyás szarvashúsból. A napi eredményes fizikai munkát az új Közösségi Házban elfogyasztott ebéd tette teljessé. Az önkéntes munka bizonyította, hogy a jövőben is építeni lehet az összefogásra, ha világos célokat fogalmazunk meg a közösség számára.

HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ
2015. április 2.

Tisztelt Látogatók!

Pányok község önkormányzatának képviselő testülete nevében Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok honlapunk minden kedves látogatójának.
Külön is szeretném köszönteni a Pányokról elszármazott barátainkat és szélesebb körben a megszűnt Pányokért Egyesület tagjait. A Pányokért Egyesület különböző tényezőkre visszavezethető okok miatt ebben az évben hivatalosan is megszűnik. Bár az egyesületi közgyűlésekre nehéz volt tagjainkat hazahívni, de mindig éreztük az Önök érdeklődését, sok mindenben kifejeződő ragaszkodását a település közösségéhez.
Az önkormányzat képviselő testülete - a hagyományos feladatai mellett - ezután is fontos küldetésének tekinti az elmúlt években kialakult baráti és pártfogói közösség megtartását. Ennek érdekében szeretnénk a jövőben különböző rendezvényekre hazahívni a település barátait, és keretet adni a közösségi életnek, amelyhez immár új feltételek teremtődtek a nemrég átadott közösségi ház révén. A honlapunkat is szeretnénk felhasználni a kapcsolattartásra, a javaslataik megismerésére. Ebben az ünnepi hangulatban is kérem Mindnyájuk együttműködését a továbbiakban.

Dr. Sivák József
polgármester

VÁLASZTÁS 2014.október 12.
2014. október 12.

PÁNYOK TELEPÜLÉS VÁLASZTÁS EREDMÉNYEI
Polgármester választás
A polgármester Dr. Sivák József FÜGGETLEN jelölt lett.
Képviselő testület választása

A települési képviselőtestület tagjainak száma : 2 fő
A jelölt neve Jelölő szervezet
1
Kis Erzsébet FÜGGETLEN
2
Menyhért Barnabás FÜGGETLEN

További részletek, eredmények: http://www.valasztas.hu

VÁLASZTÁS 2010
2010. október 4.

PÁNYOK TELEPÜLÉS VÁLASZTÁS EREDMÉNYEI
Polgármester választás

A polgármester Kis Erzsébet FÜGGETLEN jelölt lett.

Érvényes szavazatok száma
Jelölt neve
Jelölő szervezet(ek)
Kapott
érvényes
szavazat
%
1
Kis Erzsébet
FÜGGETLEN
33
63,46
2
Sivák Emese
FÜGGETLEN
8
15,38
3 Sontra Erika
FÜGGETLEN
1
1,92
4 Tóth Viktória
FÜGGETLEN
10
19,23

További részletek, eredmények»

Ahol a hózár "megszokott"
2010. február 2.

Két települést zárt el a hétvégén jött havazás megyénkben: Hejcét és Pányokot.
Hejce, Pányok (ÉM - NSZR) -A két borsodi településen az utak-a hóátfúvás miatt-járhatatlanok voltak, és csak hétfő reggelre sikerült megtisztítani azokat.Addig Hejcéről és Pányokról annyi hír volt: a hó elzárta a két települést. Az ott élők azonban nem ijedtek meg, hiszen minden évben előfordul ez velük. Kmeczóné Rohály Anita, a hejcei önkormányzat dolgozója hétfőn azt mondta: gyönyörű szép a táj, több mint 40 centis hó borítja Hejcét. A hatalmas hó ellenére a kenyér hétfő reggel megérkezett a falu kisboltjába, így az élelmiszer ellátás nem akadozott. De - mint ahogy Kmeczóné Rohály Anitától megtudtuk - a helyiek egyébként is fel vannak készülve az ilyen esetekre, ezért mindig van otthon tartalék élelmiszer. Az idősekre pedig a helyi házigondozók figyelnek. Hétvégén is végigjárták azokat a házakat, ahol idősek élnek, és segítettek, ha szükség volt rá. Az egészségügyi ellátásban sem okozott gondot a hó - tette hozzá az önkormányzat dolgozója - szerencsére nem volt sürgős eset, amihez azonnal orvost kellett volna hívni. Egy kisgyerek betegedett meg, de őt elég volt hétfőn orvoshoz vinni. Azt is elmondta, hogy ha szükség lett volna a háziorvosra, akkor megoldható a faluba való eljutása, hiszen Göncről, terepjáróval, a szántóföldeken keresztül megközelíthető Hejce.
Se ki, se be...Pányokon sem okozott riadalmat, hogy hétvégén se ki, se bejutni nem lehetett a faluba. Tóth István polgármestertől megtudtuk: elegendő élelmük volt a családoknak. Mint mondta: "A településen nincs bolt, ezért az itt élők 2-3 hétre előre bevásárolnak, mindig van tartalékuk. És arra is fel vagyunk készülve, ha esik a hó, akkor járhatatlanok az útjaink." A településen élők 80 százaléka idős, őket a fiatalok és a házigondozók segítették - mondta a polgármester. Hozzátette: a fiatalok urai voltak a helyzetnek, eltakarították a házak elől a havat, és segítettek a ház körül, ha kellett. Hétfőn délelőtt, mikor a polgármesterrel beszéltünk, éppen a traktort várta, amelyet Abaújvártól kapnak kölcsön. Ezzel a település útjait takarítják, és olyan helyekre is eljutnak, ahova eddig nem sikerült. Az ilyen területekre tegnap délelőtt Menyhért Józsefné házigondozó vitte a kenyeret. Összeírta az igényeket, és házhozszállította az élelmiszert. Férje pedig abban segédkezett, hogy a kisebb utcák is járhatóak legyenek.
Forrás: ÉM

Pányok felszabadult a hó fogságából
2010.február 1.

Felszabadult a pányoki út- Hétfőn hajnalban a közútkezelő mukatársainak sikerült megtisztítani az útszakaszt, így Pányok ismét megközelíthető. A települést még vasárnap zárta el a külvilágtól az erős havazás. Az úton egyébként egy méter magas hótorlaszokat is kialakított a szél, a hómarók eddig is próbálkoztak az út felszabadításával, de csak hétfőn hajnalban jártak sikerrel, miután elállt a szél.

Pányokot elzárta a hó
2010. január 31.

Két település, Pányok és Kéked megközelíthetetlen, Zsujtára és Abaújvárra is nagyon nehéz eljutni a hó miatt Borsod-Abaúj-Zemplénben; Zsujta, Abaújvár és Pányok lakói maguk is takarítják a belterületi utakat - közölte a megyei katasztrófavédelem és Tóth István, Pányok polgármestere vasárnap.
Tóth István elmondta, helyenként egyméteres hófal magasodik a Pányokhoz vezető úton.
A Borsod megyei katasztrófavédelmi igazgatóság arról számolt be, hogy a települések vezetői úgynevezett "alkalmazási készenlétbe helyezést rendeltek el". Ez a polgári védelmi kifejezés azt jelenti, hogy helyi mozgósítás van a községekben, kérik az emberek közreműködését az utak megtisztításában, a gépeket és ennek a költségét a vis maior keretből visszaigénylik, vagyis az önkormányzatok maguk is próbálják biztosítani a szükséges feltételeket.
A Magyar Közút Zrt. területi igazgatósága arról tájékoztatott, hogy a három település felé vezető utat fokozottan takarítják, nagy erőkkel dolgoznak a területen.
A megyében több helyen jelenleg is intenzíven havazik, a fő- és mellékutak havasak. A frissen esett hóréteg átlagosan 15 centiméternyi, az út mellett felgyülemlett, összetorlódott hóréteg vastagsága több helyen negyven centis is lehet.
A Borsod megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ügyelete közölte: főként árokba csúszott járművekhez kérnek segítséget, de akad olyan eset is - például Mezőkövesd térségében - ahol gépkocsik akadtak el a hó miatt.
Forrás: minap.hu

Adventi délután Abaújvár-Pányok-Zsujta
2009. december 8..

Az adventi délután november 28-án került megrendezésre az abaújvári általános iskolában. A délután énekléssel és áhítattal kezdődött. A felnőttek adventi koszorút és ajtódíszt készítettek. A gyerekek pedig karácsonyi mécsestartót és gyertya decoupage-t (szalvétamintát ragasztottak gyertyára) csinálhattak. Először a mécsestartót kezdtük el festeni, közben beszélgettünk a legszebb ünnepről, a karácsonyról. A mécsestartókból különböző fajták voltak, mindenki kedvére választhatott. A gyertya decoupage is nagyon tetszett mindenkinek, főleg így, hogy sok szalvétát gyűjtöttünk előtte. Ez az adventi délután ünnepi hangulatot varázsolt. Vasárnap pedig meggyújthattuk otthon az adventi koszorún az első gyertyát. KÉPEK»

Bányai Zita és Kecskeméti Réka

09. XI. Segítsünk a kassai Thália Színháznak!
2009. november 25.

KASSAI THÁLIA SZÍNHÁZ
Kassa, Timonova 3. Szlovákia

Kedves magyar testvéreink!

A kassai Thália Színház veszélybe került. Fenntartó szerve a világgazdasági válságra hivatkozva olyan mértékben csökkentette költségvetési támogatását, amely nem teszi lehetővé a 2009/2010- es színházi évadban egyetlen előadás bemutatását sem. Viszont amennyiben az intézmény nem játszik és ezért nem lehet közönsége, az ürügyet szolgáltathat annak megszüntetéséhez.

A 2. világháború után húsz évig tartott, amíg Kassán, ebben az ősi magyar városban sikerült újjáalakítani a magyar színházat. Felvidéki magyar emberek, szövetkezetek és intézmények adták össze az induláshoz szükséges összegeket. Színházunkat Vox humananak - Emberi hangnak szerettük volna elnevezni, ám ezt a Dubcseki viszonylagos "enyhülés" utáni párt - és állami vezetés betiltotta. Az 1969-ben induló új magyar színház ezért a THÁLIA nevet vette fel.

Nem volt könnyű az 1969 - 1989 közötti húsz év. Egyrészt eleget kellett tenni az akkor már több mint másfél évszázados kassai magyar színjátszó hagyományoknak, amelyet Déryné, Megyeri, Szilágyi, Udvarhelyi, Egressy Béni és Egressy Gábor valamint a Latabárok és még sokan mások hoztak létre. Itt volt minden idők egyik legnagyobb magyar drámájának: Katona József Bánk bánjának ősbemutatója 1833. február 15 - én. Másrészt eleget kellett tenni a rendszer politikai elvárásainak, s mivel azok nem bíztak a kassai színházvezetésben, ezért a társulatot a komáromi Magyar Területi Színházhoz kapcsolták. Ennek a színháznak a kötelékéből sikerült a rendszerváltást követően 1990-ben kiszabadulni.

Színházunk azóta önállóan működik. Évadonként 6 - 8 bemutató előadást tart, s nagyon aktívan hozzájárul nem csak a kassai magyarság, hanem az egész Felvidék magyar hagyományinak, a nyelvnek és önazonosságtudatának megtartásához.

1996-99 között az akkori mečiari kulturális vezetés megkísérelte az intézmény megszüntetését, azonban a színészek hite és akarata ezt meghiúsította. A Thália 1999 után újra talpra állt és sok-sok jó előadással örvendeztette meg közönségét határokon innen és túl. Művészi szintjéről csak a legutóbbi 2009-es megmérettetésen elért eredményeket a Magyar Színházak XXI. Kisvárdai Fesztiválján elért díjakat említjük. Színházunk megkapta Kisvárda Város Közönségdíját és a szakmai zsűritől a fesztivál "Legjobb Szórakoztató Előadásának Díját".

Ezt a színházat - Szlovákia összesen két magyar hivatásos színházából az egyiket - a megszűnés fenyegeti. Most a gazdasági válság leple alatt és ürügyén jött a veszély, amelyet még tetéz a hírhedt szlovákiai "Államnyelv" - törvény is, amelyet a szeptember 1- i életbelépését követően alighanem fokozottan fognak alkalmazni a hivatalosan 20% magyar lakosságot nem kimutató Kassán és környékén is.

Amennyiben sikerül színházunk aktivitását megtartani - s ennek anyagi hátteréhez kérünk Önöktől segítséget - akkor a megszüntetés veszélye csökkenhet, sőt el is hárulhat.

A színház megsegítésére november 28 - án az interneten élőben közvetítjük a Thália 40 éves jubileumi gálaestjét. Kérjük, regisztráljon, hogy a közvetítés pontos idejéről és módjáról időben értesíteni tudjuk!

Kérjük, kattitson ide!

Egy sikeres nap képei
2009. szeptember 2.

A Pányokért Egyesület tájékoztatója
2009. augusztus 10.

"A Pányokért Egyesület korábban meghirdetett és 2009 augusztus 15-ére tervezett programjának időpontja 2009 augusztus 22-re módosul. Ennek megfelelően augusztus 22-én 10 órakor lesz a falujárás Koleszár Barna vezetésével. Indulás a Polgármesteri Hivatal elől.

Dr. Sivák József beszámolója délután 17 órakor kezdődik és a helyszíne az Egyesületi vendégház udvara.

Szeretettel várjuk mindkét programra az egyesületi tagokat és a hozzátartozókat, és természetesen bárki érdeklődőt."

Dr. Sivák József elnök

Magyar Continental Singers Zsujtán
2009. augusztus 3..

A Magyar Continental Singers csapata 20 évvel ezelőtt alakult, amikor egy Magyarországra látogató amerikai Continental csoport vezetője elhívást érzett, hogy letelepedjen hazánkban.
Ennek köszönhetően 2009. július 21-én harmadszorra került megrendezésre gyülekezeteinkben ez a fantasztikus élményt nyújtó koncert. Két évvel ezelőtt került sor az első koncertre Pányok újonnan épült gyönyörű főterén, ekkor az együttes olyan sikert aratott, hogy a következő évben Abaújváron csodálhattuk előadásukat.
Idén a zsujtai Idősek Otthonának udvara adott otthont e színvonalas rendezvénynek. A koncert kedd este 18:00-kor kezdődött. Az együttes vezetője köszöntötte a közönséget és ezután kezdetét vette a minket magával ragadó koncert. A lelkes fiatalok előadásukat táncukkal tették színesebbé. A zenés műsorukat olykor szóbeli bizonyságtétellel szakították meg. A turné előtt a kis csapat egy hetes felkészítő táborban vett részt, ahol a dalokat és a hozzájuk tartozó koreográfiát sajátíthatták el, emellett megismerhették egymást. Az egy hónapos előadássorozatban 19 koncerten keresztül hirdetik Isten igéjét. Ezalatt az idő alatt Magyarország nagy részét bejárják. Minden nap más és más helyszínen lépnek fel és családoknál szállnak meg. A programjaikat úgy állítják össze, hogy minden korosztályhoz szóljon. A koncert mondanivalója a Szentírás üzenete. Az idei csapatban kb. 20 fő vett részt. Mind az énekesek mind a hang- és fénytechnikus, mind pedig az együttes vezetője nagy odaadással dolgozik napról napra a sikeres előadás érdekében. Az együtt töltött hónapban a legnagyszerűbbnek azt tartják, hogy 24 órában Istennel lehetnek, érezhetik az Ő jelenlétét és ezáltal lelkileg teljesen feltöltődhetnek. A turnék ideje alatt életre szóló barátságok szövődnek, amelyek szinte soha nem érnek véget az utolsó koncert után.
A 8 és 35 év közötti jelentkezők számára minden nyáron többféle turnécsoportot szerveznek. A legkisebbeknek a Kölyök Continental az idősebbeknek a Contini és a színészetet kedvelőknek egy színházcsoport indul. Az együttes célja hirdetni Isten igéjét a zene és a színház által, és pozitívan befolyásolni a keresztény embereket országszerte.
Minden évben nagy szeretettel várják az új tagokat és ha kedvet kaptál jelentkezz TE is bátran! Reméljük, hogy a következő években is vendégül láthatjuk e kedves kis csapatot és a régi ismerősöket.
Mi akik jelen voltunk nagyon élveztük és megérintett minket Istenbe vetett erős hitük és azoknak akik valamilyen oknál fogva nem tudtak eljönni és még nem tapasztalták meg ezt a felemelő élményt, ajánljuk, hogy a következő alkalmat semmiféleképpen ne hagyják ki.

Fekete Beáta, Fazekas Dóra, Fazekas Anita KÉPEK

Napközis tábor Abaújváron
2009. augusztus 3.

Az igazi kincs, avagy napközis tábor Abaújváron
2009. július 27-31-ig Abaújváron, ezzel a címmel tartottunk napközis tábort gyülekezeteink (Pányok-Abaújvár-Zsujta) gyermekeinek. Örömünk volt az itt nyaraló unokák és a telkibányai kisiskolások lelkes részvételében is.
Kincseket, vagyont, pénzt, egzisztenciát ma kivétel nélkül mindenki szeretne gyűjteni magának. Egy elképzelt jólétet megcélozva hajtja a ma embere örült tempóban, mondhatom azt, hogy őrületbe magát. Sajnos a gyermekek szíve is ezzel van átitatódva.
Tűnhet úgy, hogy ők még ártatlanok, közben pedig már nem. Az ő szívük is rabbá vált. A földi kincsek, bűnök rabjává. Szeretnének maguknak nagyon jó számítógépet, mp4-et, motort, ruhákat, nyaralást, magazint, ékszereket. Az ételekből, az édességekből, az iskolaszerekből egyaránt nagy mennyiséget kívánnak, és maguknak. Ez a bűnös ember képe: csak önmagára néz, a saját énje van a középpontban. Az Isten mindenki szívét átformáló kegyelme nélkül így élnek az emberek: csak nekem, lehetőleg azonnal, úgy, ahogy én elképzeltem.
Ezen a héten bibliai történetek tanításán keresztül igyekeztem gyermekeinknek kívánatossá tenni a földi kincsek sóvárgása helyett a mennyei kincseket. Hiszen amit itt a földön összegyűjtünk (legyen az akármilyen jó, akármilyen értékes), az egyik pillanatról a másikra eltűnik. Valaki ellopja, megég, elszakad, megrozsdásodik, megrágja a moly, kiszívja a nap, összekarcolódik, értékét veszti.
De az Úr Jézus szeretete, öröme, békessége, nyugalma, gondoskodása, kegyelme, irgalma, ezek nem változnak. Ezeket kínálja nekünk Isten, ha mi is Őt kívánjuk megszerezni, úgy, mint az az ember, aki mindenét eladta, hogy a szántóföldet megvegye, mert abban volt a kincs.
„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják.” /Máté 6, 19-20/
(egyik aranymondásunk volt a héten)
Vannak emberek, akik a pénztől biztosítva érzik magukat. De mi van, ha Isten máról holnapra elkéri a lelküket? A mennyországba nem a földi kincsekkel kerülünk! Mi van a te szívedben kedves olvasóm? Ott lakik már az Úr Jézus, vagy még mindig idegen isteneknek, a mammonnak, a világnak szolgálsz?
A gyerekekkel is megbeszéltük, hogy nem biztos, hogy ráérnek 60 év múlva Istenhez térni. Nem tudhatjuk, hogy kinek mennyi lehetőség adatik a megtérésre. A sátán azt akarja, hogy élvezzék az életet, éljék ki magukat, legyenek az ő szolgái. A legértékesebb éveiket, a fiatalságukat, az energiájukat akarja a maga céljaira használni. A ma embere azt gondolja, hogy akkor szabad, amikor azt csinál, amit akar, és úgy, ahogy ő akarja. Igazából ekkor rab. A saját kívánságának a rabszolgája, a bűnnek a rabszolgája.
Történeteink között kitértünk a gazdag ifjúra, aki szeretett volna a mennyországba kerülni, de a vagyonától nem szeretett volna megválni. A gyerekek, és tudom, hogy önök is, a mennybe szeretnének kerülni, de ahhoz Isten után, és nem a földhözragadt dolgok után kell vágyakozni! „Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?” /Márk 8, 36/
Úgy kell cselekednünk, ahogy a vámszedő Máté tette. Jézusnak elég volt annyit mondania neki, hogy: „Kövess engem!”, és ő nem kis vagyonát hátrahagyva, ment, és követte Jézust. Látjuk! Hiába volt tele pénzzel, vagyonnal, a lelkében üres volt, nem volt boldog, nem volt teljes az élete! Vágyakozott valami igazi kincs és érték után, ami maga az Úr Jézus Krisztus!
Azért imádkozom, hogy a gyermekeink, és szüleik, nagyszüleik, rokonaik, mind keressék az igazi kincset, Jézust! Vele lehet csak teljes minden ember élete, ezt bátran mondhatom, írhatom. Vallom, hogy az élet akkor boldog csupán, ha Jézus elkísér. Célom az ég, mert oda hív Uram, a szívem nem kíván mást!˘

Jobbágy Éva, Pányok
Ilyennek láttuk mi (gyermekek beszámolója):

A táborban megtanítják velünk, hogy kövessük Istent. Ezek a történetek csak közelebb visznek az Úr országához. A sok játék csakis szórakozás. Szeretem mikor újabb és újabb tárgyakat festünk és szinezünk. Az uzsonna és a sütemény nagyon finom volt. Nagyon jól éreztem magam.
Timkó Panna

Én nagyon örültem a tábornak, mert így volt elfoglaltságom, és nem unatkoztam. Szeretem megtanulni az aranymondásokat és nagyon tetszett, hogy még ezért pontot is kaptunk. Szeretem még a játékokat, amiket Éva kitalált nekünk. Legjobban a babos játék tetszett. Nagyon finomak voltak a sütemények, amiket a szülőktől kaptunk uzsonnára. Nagyon érdekesek voltak a történetek. A legeslegjobban az tetszett, amikor Évával elindultunk túrázni, és ő azt mondta, hogy Pányokba megyünk (nagyon megijedtünk). Sajnálom, hogy véget ért a tábor, és csak jövőre fogok találkozni az új barátaimmal.
Azari Levente

A táborban nagyon jó volt, mert sok gyerek és sok szeretet vett körül. Éva nagyon jól elmagyarázza az aranymondásokat és a dolgokat. Mindig kitalál valami jó játékot is. Évát azért szeretjük, mert szeretettel fordul felénk és nagyon szeretem, ahogy meséli a történeteket. Olyan izgalmasan és érdekesen mesél. Olyan élethűen tudja elmondani a napi anyagot, mintha a történet ott játszódna az orrunk előtt. Kriszta néni mindig olyan játékosan meg tudja csinálni az aranymondást, hogy vagy kihagyja a betűket és nekünk kell megkeresni stb…..
Éva, Tiszteletes néni és Tiszteletes bácsi megtanítja velünk, hogy Istent kövessük. El ne felejtsem leírni, hogy a kaja is nagyon finom volt. Az egész nagyon tetszett!
Azari Beatrix
Köszönetmondások:
- Köszönjük gyülekezeteink és az Abaúji Református Egyházmegye Missziói Bizottságának anyagi hozzájárulását a táborhoz!
- Köszönjük Jobbágy Évának és Menyhértné Krisztának, gyülekezeteink gyermekmunkásainak, hogy mint eddig is most is segítették táborunkat, hogy a gyermekek még jobban megismerhessék az Úr Jézust!
- Köszönjük a Körjegyzői Hivatalunk segítségét a gyermekek szállításában!
- Köszönjük mindenkinek, aki bármivel is hozzájárult (sütemény, gyümölcs, innivaló stb.), hogy ilyen sikeres legyen a napközis táborunk! SDG!
Tóth Viktória, Abaújvá
r
KÉPEK

Magyar Continental Singers Zsujtán
2009. július 17.

2009. július 21. kedd 18.00 Idősek otthonának udvara (rossz idő esetén a Művelődési házban)

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt Zsujtára a fent említett időpontban, hogy újra együtt lehessünk szem- és fültanúi az együttes koncertjének.

Látogatók ezreit gyönyörködtette már a magyar és nemzetközi Continental Singers. Jelenleg a világ minden részében él és működik Continental együttes. Idén újból egy nagyszerű zenei programmal készülnek. Aki eljön és együtt ünnepel a csoporttal, biztosan nem marad élmény nélkül!
A koncert ingyenes, de az előadás alatt adakozásra van lehetőség!

Meghívó
2009. július 7.

Az Abaújvár Jövőért Egyesület és Abaújvár Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és Kedves családját az I. Abaújvári Várfesztiválra 2009. július 18.-án szombaton. A fesztivál helyszíne: Abaújvár Földvár területe.
A Fesztivált megnyitja és köszöntőt mond: Csuha Pál Abaújvár Község polgármestere és Kovács Zsolt az Abaújvár Jövőért Egyesület elnöke.
PROGRAM:
10.00 Megnyitó, köszöntő
Főzőverseny, ügyességi versenyek, kispályás fociverseny, kézműves foglalkozások (jurtában) ebéd, főzőverseny zsűrizése
Egész nap: ÚMVP sátor (Uniós pályázatokról kaphat tájékoztatást minden érdeklődő) büfészolgáltatás, borkóstolás, íjászkodás és sétakocsizási lehetőség hintóval
14.00 Felvonulás, toborzás hintóval, lovakkal, néptáncosokkal, gólyalábasokkal
SZÍNPADI PROGRAM
Abaújvári tánccsoport, Füzérti várvédő Egyesület: Harci bemutató, reneszánsz tánc, Szia Club Gönc, Encs RK. Műszaki-technikai bemutatója Abaúja Hagyományörző Néptánc egyesület Hidasnémeti, Patria régi zene együttes Kassa, Tisza Táncegyüttes Szolnok, Ketel Magyarjai lovasvég: Íjászat, lovasbemutató, Abaújvári tánccsoport, Telkibányai dalárda, Kóbor lovagok harci bemutatója, A Kassai Thália színház műsora, Kóbor lovagok (boszorkány égetés), Garden parti+meglepetés műsor
22.00 TŰZIJÁTÉK

Meghívó
2009. július 6.

A Pányokért Egyesület azért, hogy szorosabbra fűzzük a kapcsolatokat a településünkre a közelmúltban betelepülőkkel, vagy az újabb ingatlanvásárlási szándékot bejelentőkkel, szeretettel meghívja Önt és kedves családját 2009. július 11.-én 14 órára a Polgármesteri Hivatalba egy kötetlen beszélgetésre.

Születésnap!
2009. június 28.

2009. június 28.-án délután 15 órára a református gyülekezet tagjai születésnapi partira voltak hivatalosak a gyülekezeti terembe. Marheczki Józsefné, Erzsi néni, aki kékedi lakos hívta meg a reformátusokat, hogy együtt ünnepeljék 77. születésnapját. Ezen alkalommal Tóth István lelkipásztor Isten ígéjével köszöntötte az ünnepeltet a Zsoltárok könyve 90. részéből, majd Menyhért Pálné a gyülekezet gondnoka virággal, Jobbágy Gyula tiszteletbeli gondnok pedig, verssel köszöntötte az ünnepeltet.
Az ünnepséget a szeretetvendégség után a templomban zártuk le egyházi énekeket énekelve. Képek

Örüljünk együtt
2009. június 19.

Örömmel tudatjuk, hogy polgármesterünknek, aki egyben református gyülekezetünk lelkipásztora is, 2009. június 19.-én megyszületett harmadik fiú gyermeke, aki a Jonatán nevet kapta. Isten adjon erőt a Tiszteletes Úrnak, és a Tiszteletes Asszonynak gyermekeikhez, és a további munkáikhoz községünkben.

Segélyosztás
2009. június 15.

Önkormányzatunk 135 000 Ft értében kapott segélyt a Baptista Szeretetszolgálattól. Ennek köszönhetően 2009. június 15.-én szeretetcsomagot oszthattunk ki a községben. Minden helyi lakos 7 kg lisztet, 2 kg cukrot, 2 zacskó tarhonyát, 2 zacskó zsemlemorzsát, és 2 zacskó szarvacskatésztát vihetett haza. Itt szeretnénk megköszönni az adományt a Baptista Szeretetszolgálatnak, és a segítséget a segély községünkbe való eljuttatásáért Iván Miklósnak. Továbbá köszönet a kiosztásért hivatalsegédünknek Kiss Erzsébetnek, és a neki segítkező
munkásoknak
.

Rubinlakodalom
2009. június 14.

Június 14.-én istentiszteleti körülmények között adott hálát Istennek Menyhért József és Nagy Piroska azért, hogy 40 éve kötöttek házasságot Isten színe előtt az abaújvári templomban. A hálaadás a pányoki templomban történt, ahol velük örültek gyermekeik, unokáik, és családtagjaik. Ez alkalomból az Úr áldását kívánjuk életükre! Képek

Ballagás
2009. június 17.

Elérkezett az iskolai év vége, gyermekeink elkezdhették a régen várt szünidőt. Kicsiny községünkből ez éven hárman ballagtak le iskolájukból.
Jobbágy Júlia még május 1. én vett búcsút a miskolci Lévay József Református Gimnáziumtól, most érettségire készül, majd a Debreceni Egyetemen szeretné folytatni tanulmányait.
Menyhért Nikolett, és Pataki Zsuzsnna pedig június 13.-án ballagott le a gönci Károli Gáspár általános iskolából, és folytatják tanulmányaikat középiskoláikban. Az előbbi Jobbágy Júliát váltja a Lévay József Gimnáziumban, az utóbbi pedig Tokajban tanul tovább. Nikolett lesz a 4. tanuló községünkből, aki a "Lévayban" fog továbbtanulni.
Mindannyiuknak sok sikert kívánunk a továbbiakhoz!
Képek

EP választás eredménye
2009. június 12.

névjegyzék zárásáig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma
A szavazás napján a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor
Visszautasított választópolgárok száma
Szavazónként megjelentek száma
A
B
C
D
E
74
0
74
0
34
Az urnában levő szavazólapok száma
Eltérés a szavazónként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-)
Érvénytelen szavazatok száma
Érvényes szavazatokszáma
F
G
H
I
34
0
0
34
Sorsolt sorszám
A listát állító párt(ok) neve
Kapott érvényes szavazat
%
1
FIDESZ-KDNP
30
88,24
2
SZDSZ
0
0,00
3
MCF ROMA Ö
0
0,00
4
MUNKÁSPÁRT
0
0,00
5
MSZP
0
0,00
6
JOBBIK
4
11,76
7
LMP-HP
0
0,00
8
MDF
0
0,00

Pányokért Egyesület
2009. május 25.

Az Elnökség ajánlásai az Egyesület 2009. évi programjára ... Letölthető

Szeretet nap - Zsujta
2009. május 21.

Tavaly Abaújvár, idén Zsujta adott helyet a"Szeretet-nap"-nak elnevezett egész napos rendezvényünknek az Abaújvár-Pányok-Zsujta-i gyülekezetekben. Célunk változatlan maradt tavaly óta:
- EGYÜTT lenni SZERETET-ben egy egész vasárnapon keresztül mindhárom gyülekezetből;
- gyarapodni egymás és Isten megismerésében.

Részletes beszámoló, Képek

Meghívó - SZERETET NAPRA
2009. május 12.

Az Abaújvár-Pányok-Zsujta-i Református Egyházközségek Presbitériumai és Missziói Bizottsága
Szeretettel meghívja kedves testvérünket és családját a zsujtai református templomban és gyülekezeti teremben 2009. május 17-én, vasárnap megrendezésre kerülő 2. SZERETET-NAPRA!

PROGRAMUNK:
09.30-tól Gyülekező harangszó mellett
10.00 Igei bizonyságtétel zenével- Gál- Győri Márta, Debrecen
10.45 Alkotói szeretet- Gál Álmos debreceni keramikus művész bizonyságtétele
11.30 A zsujtai idősek otthonának meglátogatása
10.00-12.00 Gyülekezeti teremben VISZ gyermekfoglalkozás a gyermekeknek Tóth Melinda és Kiss Zsuzsanna vezetésével
12.00-13.00 Közös ebéd a Művelődési házban
13.00 Az X-es lány c. színdarab- felsős hittanosaink előadásában
13.30 SZERETET az idegen népek között, avagy 2 évig egy Dulosz nevű keresztyén misszionárius hajón- Kiss Zsuzsanna vetítettképes beszámolója
14.00 Zárszó

A nap folyamán a keramikus alkotásait alkotói áron meg lehet vásárolni.

Meghívó
2009. május 12.

A Pányokért Egyesület 2009. május 16-án 13.00 órakor tartja éves közgyülését.
Helye: Pányok, Polgármesteri Hivatal. Minden tagunkat baráti üdvözlettel hívunk.

Önkormányzati Hírek
2009. május 12.

Falugondnoki autó
Önkormányzatunk sikeresen pályázott Abaújvár és Zsujta községekkel együtt a falugondnoki autó lecserélésére. Az új VW a napokban fog megérkezni.

Orvosi rendelő
Szintén együtt pályázva 15 134 000 Ft-ot nyertünk az abaújvári orvosirendelő felújítására, és gyógyászati segédeszközökre.

Fűnyíró
Az Abaúj-Hegyköz többcélú kistérségi társulásban beadott pályázatunkon fűnyírótraktort, és fűkaszát nyertünk.

Közösségi ház kialakítása
2009. május 12.

A Pányokért Egyesület és a Pányok Község Önkormányzata közösen pályázatot nyújtott be egy közösségi ház kialakítására. A pályázat első körében egy bizonyos IKSZT címet (Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér) kellett elnyerni. Az első akadályt sikeresen vettük, így lehetetőségünk nyílik a második körben a pénz lehívására, és a régi ÁFÉSZ bolt épületéből egy közösségi házat kialakítani.

Kétség és Ámulat Abaújváron 2. rész
2009. április 17.

A világnak tényleg Krisztus kell- ezt tapasztaltuk meg Abaújváron a ProChrist 2009. műholdas evangélizáció első négy napján, majd pedig egészen a hét végéig, mind a 8 estén keresztül. Mert az emberek minden este jöttek, hallgatták a bizonyságtételeket, énekeket énekeltek, és boldogan, feltöltekezve mentek haza. Jó volt a gondterhelt hétköznapok között azt látni, hogy ide nem azért jöttek, mert "kell", mert "illik", hanem mert jó nekünk itt együtt lenni- testvéri közösségben, szeretetben. Sokaknak az sem számított, hogy falugondnoki buszt kellett elkérni az önkormányzattól, vagy esetleg többször kell fordulni a kocsival, csak hogy mindenki ideérjen- nem, nem ez számított, hanem az IGE. Jó volt ezt megtapasztalni újra, 3 év elmúltával is, hiszen akkor úgy fejeztük be a 8 estét, hogy 3 év múlva újra megszervezzük, ha Isten is úgy akarta. És úgy akarta, mert Ő nem hagyja az övéit étlen- szomjan. Tovább»

Kétség és ámulat, avagy ProChrist evangélizáció első négy estéje Abaújváron
2009. április 3.

2009. márciusának végén és áprilisának elején az Abaújvár-Pányok-Zsujta-i református gyülekezetek újra megszervezik a 8 estéből álló ProChrist műholdas evangélizációt, aminek 3 évvel ezelőtt nagy lelkesedéssel fogtunk hozzá, és a sok munkának és imádságnak meg lett az eredménye: minden este több, mint 100 ember hallhatta Ulrich Parzany igehirdetését Münchenből.
A tavalyi regisztrálásnál nem volt kétség a gyülekezetekben, hogy megrendezzük-e a ProChrist-et újra, mert mindenkiben újra előjöttek azok a régi érzések, amiket ott megtapasztaltunk. Így azzal a lendülettel, ahol 3 éve abbahagytuk, folytattuk most is az előkészületeket. Voltunk Tokajban a felkészítő szemináriumon, és megbeszéléseket tartottunk a gyülekezetünk fiatal segítőivel, akiknek száma a ProChrist előtti héten majdnem elérte a 30 főt. Mert ámultunk 3 éve, és szerettünk volna most is ámulni, ezért újra egy lelkes "kis" csapat fogott össze, hogy a múltrendszerből visszamaradt abaújvári kultúrházat istentiszteleti színhellyé tudjuk "varázsolni", hogy ott meleg és szeretetteljes légkör fogadja az oda belépőket.
Ennek érdekében mindenki megtette a tőle telhetőt, hiszen tudtuk: újra nagy feladat vár ránk 8 estén keresztül. De meg akartuk csinálni, és meg is csináltunk mindent: felkerült a házilag készített óriási vetítővászon, a parabolaantenna, a kivetítő, a képek a falra stb.
Vasárnap este pedig elvégeztük az utolsó simításokat, és együtt leültünk - mi munkatársak- megnézni a műholdon sugárzott munkatársi istentiszteletet, ahol újra csak ámultunk. 300 fős kórus énekelt, és 1100 munkatárs a helyszínen. Mondtuk: mi 1100 embert a környéken alig tudnánk összeszedni, nem ennyi segítőt. De ennek ellenére tudtuk, hogy kevés is lehet sok, ha akarjuk. Márpedig mi akartuk!
Mint azóta is minden estét, mi munkatársak, közös imádsággal fejezünk be, amikor már minden a helyén van, és készülhetünk haza, megpihenni, újra feltöltekezni a következő napra. Ezt tettük már vasárnap is a munkatársi istentisztelet után is, és kértük evangélizációnkra Isten áldását.
És úgy éreztük- érezzük, hogy meg is adta, hiszen már az első este több, mint 100 ámulatra vágyó keresztén ember töltötte meg a kultúrházat.
Hétfő este a gönci Szia Club Gt. segített nekünk a 2009-es ProChrist éneket megtanulni, amire már hetek óta együtt készültünk velük. De még mielőtt erre sor került volna, Tóth István, a helyi lelkipásztor nyitotta meg a 2009-es ProChrist-et, és számolt be, hogy mi is történt 3 év alatt a gyülekezeteinkben, mit is hozott az akkori evangélizáció ajándékként nekünk:
- egy lelkes segítő "csapatot", akikkel azóta is minden hónapban fiatal családosok bibliaóráját tartunk,
- családos tábor
- közös hittanévzáró
- énekcsoport, akik szintetizátorral ifjúsági énekeket énekelnek
- közösségfejlesztő csoportban való részvétel, amibe a környékről 7 falu kapcsolódott be
- sok barátság, gyümölcsöző kapcsolatok
És mindenek előtt és fölött kaptunk Jézusban egy új barátot, Megváltót, akit ki először, ki többedjére talált meg az evangélizáción, és voltak, akik új erőt kaptak belőle, amit naponta, hetente megújítanak.
Kedden este a garadnai görög katolikus ifjúsági csoport érkezett hozzánk, és tettek bizonyságot arról, hogy milyen is az ő gyülekezetük, hogy élik meg a hitüket görög katolikusként.
Szerda este meglátogattak bennünket az izsófalvai református testvéreink, akik bibliaórán tanult énekeket énekeltek, és beszámoltak nekünk a falujuk és gyülekezetük történetéről.
A szerda estére még egy vendégcsoport szolgált közöttünk a közvetítés után, ők Füzérről és Hollóházáról érkeztek, és az ottani katolikus plébános segítségével ifjúsági énekeket adtak elő, és Plébános Úr elmondta személyes bizonyságtételét, életének jelentősebb eseményeit.
Csütörtök este Kozmáryné Veres Edit érkezett hozzánk Göncről, aki matek -kémia szakos tanár, és beszámolt arról, hogy mi a különbség a vallásosság és a keresztyénség között, ezt ő hogyan élte meg. Elmondta, hogy hogyan találta meg az Úr Jézus Krisztust, és hogy a mindennapi életében mekkora segítség ez a kapcsolat. Majd pedig gitárral előadott egy gyönyörű ifjúsági éneket nekünk.
Minden este 18.15-től 19.30-ig tart az élő közvetítés a németországi Chemnitz-ből, amikor is Ulrich Parzany igehirdetését hallhatjuk, de mindezek mellett sok ének, színdarab, minioratórium és bizonyságtétel vár az evangélizáción megjelentekre.
Még "csak" a felénél járunk a 8 estének, de már most is bátran mondhatjuk, hogy jó így felkészülni a Húsvétra, a Feltámadás ünnepére, jó feltöltekezni minden este, hiszen egy különleges alkalom a ProChrist, ami sok munkát, kitartást igényel a helyiektől, de megéri látni a közvetítések és bizonyságtételek végén a könnyes szemeket, az Istenben megerősödő hiteket, aminek hatását igazán csak a következő napokban, hetekben érezhetik az emberek, a testvérek. Olyan ez, mint a napkollektor: egy ideig gyűjti a fényt, majd pedig ebből csinál áramot, meleget stb. Mi is most ez alatt a 8 este alatt feltöltekezünk, hogy az élet viharaiban helyt tudjunk állni, és még jobban meg tudjunk erősödni Istenben.
Ezúton is hívogatunk mindenkit, hogy a hátralévő estékbe kapcsolódjon be, hogy egyen-egyenként is megtapasztalja mindenki, hogy "a világnak Krisztus kell"!

Dicsőség mennyben az Istennek-szalmabetlehemes
2008. december 14.

"Dicsőség mennyben az Istennek"- most nem az angyali karok zengték a betlehemi mezőkön, hanem az összegyűlt sokaság az abaújvári parókia udvarán.
2008. december 13-án délután több mint százan gyűltünk össze, hogy mindenki megtekinthesse a szombattól felállított életnagyságú szalma-betlehemest.
A karácsonyi történet meghallgatása után Kováts Marcell felvidéki előadóművész dudán és tárogatón dicsérte az Istent a betlehemes istálló bejáratánál, majd pedig a gönci Szia Club Gt. gyermekei és felnőttei melengették a szívünket karácsonyi, téli énekekkel, versekkel.
Miután mindenki megtekintette a betlehemest, mindenkit vártunk egy meleg teára, egy szelet süteményre, és egy baráti beszélgetésre, ami teljesen sötétedésig tartott.
Sötétedés után ugyanis még szebben tündököl az üstökös, és csalogat minden kedves érdeklődőt és kíváncsiskodót karácsony végéig az abaújvári szalma-betlehemesbe.
Látogasson el Ön is családjával hozzánk ebben a karácsonyi időszakban!

Képek

9. Adventi délután
2008. december 1.

A református lelkészházaspár szervezése által immár kilencedik adventi délutánunkat tarthattuk az abaújvári iskolában. Közös áhítat után a kisebbek, és néhány középiskolás Partos Gábor tanárúr segítségével karácsonyi agyagfigurákat, és agyagállatkákat készítettek, a felnőttek pedig adventi koszorúkat. Ezen az alkalmon a három községből (Abaújvár-Zsujta-Pányok) több mint 40-en voltunk. A szorgos kezek, mint mindig, úgy most is nem csak maguknak, hanem gyülekezeteiknek is elkészítették az adventi koszorút, a karácsonyi ajtódíszt. Pányokból 5 gyerek és 8 felnőtt volt ezen a közös együttléten.
KÉPEK

Szociális Földprogram
2008. november 27.

A Szociális és Munkaügyi minisztérium által kiírt szociális földprogram támogatása című pályázaton önkormányzatunk 500 E ft visszanemtérítendő támogatást kapott. A nyert összegből a község lakosai részére előnevelt csirke és csirketáp lesz biztosítva. A pályázathoz 10%-önrész szükséges, melyet a község önkormányzata magára vállalt.

Térfigyelő rendszer
2008. november 24.

Térfigyelő rendszer. 2008. november 18.-ától községünkben térfigyelő rendszer működik. A község több ponján elhejezett kamera a hétvégiháztulajdonosok, a nyugdíjasok nyugalmát szolgálja.

Hírek
2008. november 18.

2008. október 31.-én a Pányokért Egyesület és a község önkormányzata közös pályázatot nyújtott be egy közösségi épület felépítésére a régi bolt helyén. Reméljük siker koronázza szándékunkat.

2008. november 2.-án a református egyház a temetőben tartotta istentiszteletét. Itt közösen emlékeztünk halottainkra, majd mindenki elindult szerettei sírjához. Ezen a megemlékezésen 32-en voltunk. Szeretnénk előre is jelezni, hogy minden évben a halottak napjához legközelebb eső vasárnapon a temetőben szeretnénk tartani az istentiszteleteket.


Pányok értékei és lehetőségei
2008. november 18.

2008. november 12.-13.-án egyetemisták jártak községünkben, és felmérést készítettek a községben rejlő lehetőségekről, meghallgatták gondolatainkat, kéréseinket, panaszainkat. Az itt készült kiértékelést az alábbiakban olvashatják. Ha valakinek ezzel kapcsolatban megjegyzése van a vendégkönyvbe jelezhet.

Esküvő
2008. szeptember

2008. augusztus 16-án Biatorbágyon fogadott egymásnak örök hűséget Jobbágy Csaba és Lázár Katalin, akiknek ezúton is szeretnénk sok boldogságot és örömet kívánni egész életükre!
Szeretettel: a Pányokiak

Napközistábor Zsujta
2008. auguszus 14.

Virágos udvar virágos ház Pányok
2008. auguszus

400 éve együtt
2008. július 20.

A meghívó letölthető *.pdf formátumban

A rendezvény támogatója: BAZ Megyei Önkormányzat

Hittantábor Kishuta
2008. július 12.

KÉPEK

Temető kerítés munkái
2008. május

KÉPEK

SZERETET - NAP
2008. május 18.

KÉPEK

Öregek napja
2008. május 5

KÉPEK

Pányoki Programok 2007
2007. május 16

Május 19. Gyülekezeti Kirándulás Felvidékre
Május 19. Faluszépítés - községtakarítás
Május 28. 14.00 Pányokból Elszármazott Reformátusok Napja
    Aranykonfirmációi megemlékezés
Június 17. 14.00 Hittan évzáró
Július 27. 18.00 Continental Singers Koncert;
    Helyszín: Szabadtéri színpad
Augusztus 13-17.-ig Napközis tábor.
Szeptember 6. 14.00 Szépkorúak napja;
    Helyszín: Idősek napközi otthona
Október 28. 14.00 A felújított ravatalozó és temetőkerítés átadása
December 1. 14.00 Adventi Délután
December 22. 17.00 Karácsonyi bábelőadás; Helyszín: Gyülekezeti terem
December 24. 17.00 Karácsonyi műsor; Helyszín: Református templom

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
2007. március 5.

2007. március 15-én, 16 órától ünnepi megemlékezés lesz a település díszterén, a község gyermekeinek közreműködésével.

JÓTÉKONYSÁGI VACSORA
2007. március 5.

A Pányokért Egyesület 2007. március 15-én 19 órától a Község Kultúrházában élőzenés Jótékonysági Vacsorát szervez.
Belépőjegyek a helyszínen vásárolhatók, minimum: 2000 Ft összegben.

Önkormányzati választás 2006
2006. október 2.

Polgármester
Tóth István
FÜGGETLEN

Részletes eredmények...

Az AVOP pályázatnak köszönhetoen Pányok község belső részén szemet gyönyörködtető főtér került kialakításra. A főtér látványosságát emeli a közepén magasodó felújított templom, melynek háttérében a települést átölelő hegyoldal látható. A terén szinte valamennyi épület külső és belső felújítása megtörtént, egymással harmonizáló színek és építészeti elemek használatával. Minden apró részletre figyelve, térkővel kirakott összekötő utak, rövid sétányok, szabadtéri színpad, virágos parkok, stílusban illeszkedő világítótestek, hirdetőtáblák, díszkút, a patak medrét kísérő fa korlát és egy emlékmű került megépítésre, mely tartalmazza 1711-től a település református lelkészeinek névsorát és a pányoki családok neveit.

A beruházási program keretén belül felújításra került a régi községháza, mely a jövőben Faluházként működve magába foglalja a település közintézményeit. Az épületben kap helyet a községháza, az orvosi rendelő és a könyvtár is.

A régi használaton kívül lévő iskola és környezete is megszépült. Az épület belső berendezését követően szálláshelyként fog működni. A Főtér igazi idegenforgalmi központ. A téren található a "Szikra" Ifjúsági Ház, a Gyülekezeti Közösségi Ház, a Hasdát Vendégház, melyek a településre látogatók számára kényelmes pihenést biztosítanak.

A pányoki főtér a falusias jelleget megőrizve, a hagyományos építészeti elemeket megtartva, megújulva várja a településre látogató vendégeket és a községben letelepedni vágyókat.


Archívum: 2022|2021|2020|2019|2018|2017|2016>

 

 
Települési Film
Szálláshelyek

Hasdát Vendégház
Molnár Vendégház
Pillanatképek

 
© 2006-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.