Pányok nyáron
Pányok télen

 

 
 

Archívum 2019

MEGHÍVÓ ADVENTI MŰSORRA
2019. december

A MEGHÍVÓ a 2019. december 13-án 14 órakor kezdődő ADVENTI MŰSORRA! Meghívó letölthető *jpg

Megújult a ravatalozó Pányokon
2019. október 13.

Örömmel adok hírt róla, hogy a napokban fejeződött be a ravatalozó felújítása Pányokon.
Az önkormányzat tervei között már régóta napirenden volt a nagyon szép fekvésű temetőnk ravatalozójának felújítása.
Szándékunk az volt, hogy erre a munkára támogatásból, illetve adományokból gyűjtsük össze a szükséges forrást.
Az elmaradt támogatások és adományok híján végül a saját források átcsoportosításával sikerült önerőből megoldani ezt a nemes feladatot is.
Ezzel a felújítással a most záruló ciklus utolsó fejlesztését ünnepelhetjük.
A kivitelezést ezúttal is Kuzma Endre Pányokról elszármazott vállalkozó végezte a korábbiakhoz (buszmegállók, önkormányzati raktár és toldaléktető) hasonló magas színvonalon, a faluképhez illeszkedő kivitelezésben.
Pányok, 2019. október 13.

Dr. Sivák József
polgármester

Ilyen volt!
Ilyen lett!

Együttes testületi ülés Pányokon
2019. szeptember 26.

A Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó hét település (Fony, Hejce, Kéked, Mogyoróska, Pányok, Regéc, Telkibánya) szeptember 25-én tartotta együttes testületi ülését Pányokon.
A választási ciklus utolsó együttes ülésén a polgármesterek értékelték az elmúlt ciklusban kialakult együttműködés tapasztalatait. Egyhangú volt az a megállapítás, hogy az elmúlt években létrejött együttműködés eredményes volt, a közös hivatal jól koordinálta a tevékenységeket. Mindezen tapasztalatok alapján a polgármesterek megerősítették a kistelepülések összefogásának fontosságát.
Pányok, 2019. szeptember 26.

Dr. Sivák József
polgármester

PÁNYOK ÚJ ARCA
2019. július 06.

A közeljövőben szeretnénk megújítani honlapunk bemutatkozó oldalát, amelyeken a legújabb faluképet mutató felvételek lesznek majd.
Ezzel a bejelentéssel egyidejűleg kedves látogatóink szíves figyelmébe ajánljuk a falunkról készült legújabb felvételeket

Sivák József

Pányok elismerése
2019. augusztus 31.

A képekre kattintva, azok nagyobban is letölthetők!

2019. augusztus 31-én Nyíregyházán tartották a Virágos Magyarország verseny regionális díjkiosztó rendezvényét. Az eseményen a Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 50 települése közötti verseny eredményét hirdették ki ünnepélyes keretek között.
Pányoknagyon szép eredményt ért el, mivel a 2017-ben kapott Arany Rózsa díj, majd a 2018-ban a Magyar Díszkertészek Szövetsége által kiállított oklevél után 2019-ben az Arany Virág díjat kapta meg.
Külön öröm számunkra, hogy a versenyben a Telkibánya Közös Önkormányzathoz tartozó hét település közül négy település (Hejce, Kéked, Pányok, Telkibánya) kapott elismerő díjat.
Pányok, 2019. augusztus 31.

Dr. Sivák József
polgármester

Állami kitüntetést kapott Pányok jegyzője
2019. augusztus 17.

„Magyarország Köztársasági Elnöke

BARANYAI TIBORNÉNAK

Telkibánya Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére
négy évtizede végzett lelkiismeretes
szakmai és vezetői tevékenysége elismeréseként a


MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
kitüntetést adományozta”.

A kitüntetés átadására az augusztus 20-a alkalmából a Belügyminisztériumban megrendezett ünnepség keretében került sor augusztus 16-án.
Tisztelt Jegyző Asszony!
Pányok község önkormányzata nevében
gratulálok a rangos elismeréshez
és további eredményes
egyéni és szakmai életutat kívánok.
Pányok, 2019. augusztus 17.

Dr. Sivák József
polgármester

Köszönet
2019. június 28.

Igen, egy jól működő honlapon köszönetet is lehet mondani. Gondolataimat megindító szám lett számomra, hogy a baráti találkozónk óta elmúlt két hét alatt szinte óriásira nőtt az érdeklődés Pányok iránt.

Az elmúlt két hét alatt közel 1000 megjelölést mutat a honlap számlálója. Örülök annak, hogy ez a szám érdeklődést és egyben megbecsülést is mutat a kis falunk iránt. Persze érdekes lenne számomra a kapcsolódó vélemény is, de arra gondolok, hogy legyen ez egy következő találkozásunk élménye.

Köszönöm a találkozó résztvevőinek a személyes részvételt, köszönöm azoknak, akik visszajelzésükkel tájékoztattak, hogy nem tudnak részt venni, de velünk vannak.
Pányok, 2019. június 28.

Dr. Sivák József
polgármester

BARÁTI TALÁLKOZÓ PÁNYOKON
2019. június 15.

A baráti találkozó programja

I. Hivatalos rész

 • Gyülekezés
 • Himnusz-Polgármesteri megnyitó /nyitóbeszéd letölthető *pdf
 • Dr. Hörcsik Richárd képviselő úr köszöntő beszéde
 • Emléktábla leleplezése
  /Felavatta: dr. Hörcsik Richárd úr és Tóthné dr. Kotány Beáta hivatalvezető asszony)
 • A "Pányok Fejlesztéséért Emlékérem" és oklevél átadása: Elismerésben részesültek névsora
 • Szabadtéri istentisztelet
  (Jobbágy Bertalan a Miskolc-Hejőcsabai Református Egyházközség vezető lelkésze)
 • Ebéd a Közösségi Háznál

II. Kulturális műsor a Polgármesteri Hivatal előtt

 • Bányai Márton és zenekarának műsora
 • Telkibányai dalárda
 • Nyíri néptáncegyüttes

BARÁTI TALÁLKOZÓ
2019. május 29.

A képre kattintva a levél nagyobban is olvasható!
"Ezt a levelet a Pányokról elszármazottak postai levélként is megkapják."

Pányok tovább szépül
2019. május 24.

Pányok két szép buszmegállóval lett szebb és gazdagabb. A napokban fejeződött be két régen épült megálló teljes felújítása.

Ezzel a két felújítással a település a környezetbe illő és a településképpel összhangban lévő kis építményeket kapott.
A felújítás költségeit az önkormányzat saját forrásaiból fedezte.
A magas minőségű és példát adó kivitelezést - egyedi tervek alapján - Kuzma Endre vállalkozó végezte, aki bár Göncön lakik, de szinte mindennapos a kapcsolata szülőfalujával.
Még egy hagyományőrző felújításról is számot tudok adni. Eredeti formájába állítottuk helyre – a tulajdonossal történt egyeztetés után – egy, a településen korábban tipikusnak mondott falusi ház homlokzatát, amely mind hagyományőrző, mind településképi szempontból figyelemre méltó az ide látogatók számára is.
A felújítás forrása Kuzma Endre által a településnek nyújtott adomány volt. Nagyrabecsüléssel mondok kösznetet Neki ezért a nemes felajánlásért mind a település, mind a képviselő testület nevében.

Pányok, 2019. május 24.

Dr. Sivák József

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
2019. február 20.

Pányok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 45/2018.(XII. 17.) határozata Arculati Kézikönyv elfogadásáról
Pányok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (X.3.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Baranyai Tiborné jegyző asszonyt köszöntötték
40 éves közszolgálata alkalmából
2019. február 18.

Baranyai Tiborné
40 éves közszolgálati életútját köszöntötték a polgármesterek

Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 2019. február 15.-én töltötte be közszolgálati munkaviszonyának 40. évfordulóját.
Ebből az alkalomból Telkibányán köszöntötték jegyző asszonyt a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó hét település (Fony, Hejce, Kéked, Mogyoróska, Pányok, Regéc, Telkibánya) polgármesterei, valamint a közös önkormányzati hivatal és a fonyi kirendeltség munkatársai.
A bensőséges hangulatú összejövetelen a polgármesterek méltatták jegyző asszony sikeres közszolgálati életútját, elismeréssel beszéltek arról, hogy ez alatt az idő alatt – talán országosan is kivételesnek számító módon - mindvégig a kistérség, a helyi közösségek szolgálatában fejtette ki tevékenységét.
Pályája során 40 éven át Telkibányán szolgált különböző beosztásokban:

 • Telkibánya Községi Tanács, illetve Önkormányzat: 1979.február 16. - 1994.junius 30. igazgatási, majd pénzügyi ügyintéző,
 • 1994.július 1-től 2007.március 1-ig Telkibánya Község Önkormányzat jegyzője,
 • majd 2007.április 1-től – 2012.december 31-ig Telkibánya- Kéked települések körjegyzője,
 • 2013.január 1-től a Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője.

A polgármesterek kiemelték érdemeit abban, hogy a kiváló szakmai munkája és közösségfejlesztő tevékenysége nagyban hozzájárult a települések önkormányzatainak eredményeihez és ezen keresztül a térség fejlődéséhez.
Köszönjük Jegyző Asszony a sikeres együttműködést és kívánjuk e szép életút folytatását jó egészségben.
Pányok, 2019. február 18.

Levél a pányoki barátok részére!
2019. január 25.

Kedves Pányoki Barátom!
Engedje meg, hogy ezzel a megszólítással köszöntsem Önt akár pányoki lakosként, akár Pányokról elszármazott rokonként, barátként, vagy éppen Pányokot alkalmanként meglátogató kedves ismerősként.
Levelem megírásának két indítéka van. Az egyik, hogy – bár az év megkezdődött – a jókívánság sohasem késő mondás okán a képviselő testület és a magam nevében ezúton is kívánjak boldog új esztendőt, jó egészséget és természetesen sok élményt, szeretetteljes családi és baráti együttlétet Pányokon.
A másik indítékról egy kicsit bővebben kell szólnom. Bizonyára többen személyesen is látták, sokan talán a honlapunkon követték, hogy az elmúlt időszakban Pányokon több olyan fejlesztés is elindult vagy befejeződött, amelyek révén kis falunk még szebb, még élhetőbb lett. A csapadékvíz elvezető rendszer - benne a patakmeder – a település teljes hosszában megújult. Befejeződött a temetőtől Telkibánya felé vezető külterületi út felújítása. Az iskolaépület külső tatarozásával és a fűtési rendszer kiépítésével egy modern közösségi tér jött létre. A templom megvilágítását messziről lehet látni és szinte hívogatja a látogatókat. A települési környezetünk egyre szebb lesz. Ezt fejezi ki az is, hogy a Virágos Magyarországért Mozgalom keretében mind 2017-ben, mind 2018-ban országos elismerést kaptunk.
Úgy gondolom, hogy mindezek nem kis lépések egy ilyen kis település életében, történelmében. Legyünk rá büszkék, hiszen a létrehozott minden egyes érték valamennyiünké: a helyben lakóké, az elszármazottaké, az ide látogatóké. Az új értékek létrehozásában aktívan résztvevők határozott meggyőződése, hogy Pányoknak igenis van jövője.
Ebből a folyamatból gyökerezik levelem megírásának másik indítéka. A képviselő testület úgy döntött, hogy az eredmények bemutatására, a további együttműködés lehetőségeinek áttekintésére 2019 nyarán széles körű egész napos baráti találkozót szervezünk, ahol együtt lehetnek a helyben lakók, az elszármazottak, a Pányokot kedvelők.
A baráti találkozó előkészítését, a program összeállítását megkezdtük. A pontos időpontról és a programról megfelelő időben új levélben fogjuk Önt tájékoztatni. Kérem, hogy ha lehetősége van rá, akkor honlapunkon (www.panyok.hu) addig is kövesse a pányoki élet egy-egy mozzanatát, illetve fejleményét. Ugyanígy számítok arra, hogy a nyári találkozót megelőzően is megkeresnek bennünket közérdekű javaslataikkal.
Pányok, 2019, január 20.
A további eredményes együttműködésben bízva

Tisztelettel köszönti:

Dr. Sivák József
polgármester


Archívum: 2021|2020|2019|2018|2017|2016>

 

 
Települési Film
Szálláshelyek

Hasdát Vendégház
Molnár Vendégház
Pillanatképek

 
 
© 2006-2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.