Pányok nyáron
Pányok télen

 

 
 

Archívum 2022

TÁJÉKOZTATÓ!/KATONAI TOBORZÁS
2022. december 20.

Stabil munkalehetőség, kiemelt bérezés. Az eddiginél is intenzívebb toborzást folytat a Magyar Honvédség. A következő időszakban több ezer embernek kínálnak kiszámítható, változatos életpályát a régió katonai alakulatainál is – mondta Nagy Zoltán alezredes, a 2. Hadkiegészítő és Toborzó Központ parancsnoka.További részletek *.pdf

TÁJÉKOZTATÓ!
2022. november 21.

TELKIBÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL a 2022. évi Népszámlálás - Pótösszeírás.
A Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a 2022. évi Népszámlálás pótösszeírásának helyszíneit és az ügyfélfogadás időpontját a következők szerint jelölöm ki... Tovább *.pdf

TÁJÉKOZTATÓ!
2022. november 08.

Tisztelt Pányoki Lakosok!

Pányok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakosság érdekeit szem előtt tartva a 2022. évben is benyújtotta támogatási igényét "A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása" című pályázato felhívásra.

További részletek letölthetők*pdf

Szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem .*pdf
Nyilatkozat - jövedelemmel nem rendelkezik*. *pdf

HIRDETMÉNY!
2022. október 03.

HIRDETMÉNY

A NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTATÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓAN További részletek letölthetők_II. ütem*pdf
További részletek letölthetők_III. ütem*pdf

KÖSZÖNTŐ!
2022. október 01.

Az Idősek Világnapja
alkalmából
szeretettel köszöntjük a
Pányokon élő “Szépkorú“ lakosokat!
Jó egészséget kívánunk!

Pányok Község Önkormányzata

Panoráma Trail Zemplén
2022. szeptember 30.

HIRDETMÉNY!
2022. szeptember 27.

LEGELTETÉSI TILALOM ÉS EBZÁRLAT
HATÁROZAT
Telkibánya, Kéked, Pányok, Fony, Hejce, Regéc, Mogyoróska települések közigazgatási területére 2022. október 3. és 2022. október 23. közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendeltek el…
További részletek letölthetők*pdf

HIRDETMÉNY!
2022.szeptember 13.

HIRDETMÉNY

A NEMZETI FÖLDALAPBA TARTOZÓ FÖLDRÉSZLETEK NYILVÁNOS PÁLYÁZTATÁS, ILLETVE ÁRVERÉS MELLŐZÉSÉVEL TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÉRE VONATKOZÓAN További részletek letölthetők*pdf

Állami elismerést kapott Kuzma Endre
2022. augusztus 20.

Állami elismerést kapott
augusztus 20-án
Kuzma Endre

A Magyar Köztárság Elnöke államalapítás napja alkalmából
a Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést adományozta
Kuzma Endre ácsmester egyéni vállalkozó részére.

 

A képre kattintva, a kép nagyobban is látható!  

Kuzma Endre Pányok szülöttje, aki több év óta Gönci lakos.
Vállalkozóként hosszú évek óta magas színvonalú szakmai munkát végzett a térségben és az ország sok területén. Életútja alatt mindig támogatta szülőfaluja fejlesztését és részt vett annak közösségi életében.

Mindezeket tükrözi a kitüntetés indoklása. A kitüntetés indoklásában ugyanis az áll:

Kuzma Endre ácsmester, Pányok és térsége oktatási, egyházi és magántulajdonú épületei tetőszerkezetének kialakítása és felújítása során végzett, több mint négy évtizedes, magas színvonalú szakmai munkája, valamint a község érdekében végzett elkötelezett közösségi tevékenysége elismeréseként” részesül kitüntetésben.

A kitüntetéshez Pányok község Önkormányzata és lakossága gratulál és jó egészséget, további szakmai sikereket kíván.

FELHÍVÁS!
2022. július 12.

FELHÍVÁS
a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

A Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője számlálóbiztosok jelentkezését várja TELKIBÁNYA, KÉKED, PÁNYOK települések tekintetében a 2022. október–novemberben sorra kerülő országos népszámlálás terepen történő
adatgyűjtési időszakában felmerülő feladatok ellátására.
A népszámlálás Magyarország egyik legjelentősebb, mindannyiunk életét érintő adatgyűjtése. Segítségével pontos képet kapunk hazánk népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, nemzetiségi és vallási összetételéről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, háztartási és családi viszonyairól, lakáskörülményeiről. A népszámlálás során gyűjtött adatok alapvetően határozzák meg jövőnket, hiszen megbízható alapot adnak az országunkat, a településeinket és a lakókörnyezetünket érintő legfontosabb gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések előkészítéséhez. Az országos
összeírás sikeressége nagyban függ a számlálóbiztosok munkájától, felkészültségétől, kommunikációjától. További részletek letölthetők*pdf

Helyi Építési Szabályzat módosítás
2022. június 29.

HIRDETMÉNY Lakossági Fórum tartásáról. *pdf

HIRDETMÉNY *pdf

Pányok Község Önkormányzata tájékoztatja a település lakosait, a helyi egyházak, civil szervezetek és vállalkozások képviselőit, hogy Pányok Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a 14/2022.(III.28.) sz. határozatával a 124/1, a 043, és a 021/2 hrsz.ú ingatlanokat és környezetüket érintő, lakótelkek kialakítására irányuló övezetté történő módosítását támogatta. és a területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.
Az önkormányzat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai értelmében a partnerségi rendelet szerint a településrendezési eszközök módosítását megelőzően a tájékoztatás és a partnerségi vélemények, javaslatok megismerése céljából a szándékolt változtatás dokumentációját a község honlapján és közterületi hirdetőtábláján bemutatatjuk.
A dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket jelen felhívástól számítva 8 napig a polgármester nevére címezve tehetik meg:
Cím: 3898 Pányok, Fő u. 35. sz.
e-mail: jegyzo.telkibanya@gmail.com
Pányok, 2022. június 29.

Menyhért Gergő
polgármester

PÁNYOK KÖZSÉG Településrendezési Eszközeinek 2022 évi M-1 jelű módosítása *pdf


Archívum: 2022|2021|2020|2019|2018|2017|2016>

 

 
Települési Film
Szálláshelyek

Hasdát Vendégház
Molnár Vendégház
Pillanatképek

 
© 2006-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.