Pányok nyáron
Pányok télen

 

 
 

Helyi Építési Szabályzat

HIRDETMÉNY Lakossági Fórum tartásáról. *pdf

HIRDETMÉNY *pdf

Pányok Község Önkormányzata tájékoztatja a település lakosait, a helyi egyházak, civil szervezetek és vállalkozások képviselőit, hogy Pányok Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a 14/2022.(III.28.) sz. határozatával a 124/1, a 043, és a 021/2 hrsz.ú ingatlanokat és környezetüket érintő, lakótelkek kialakítására irányuló övezetté történő módosítását támogatta. és a területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.
Az önkormányzat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai értelmében a partnerségi rendelet szerint a településrendezési eszközök módosítását megelőzően a tájékoztatás és a partnerségi vélemények, javaslatok megismerése céljából a szándékolt változtatás dokumentációját a község honlapján és közterületi hirdetőtábláján bemutatatjuk.
A dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket jelen felhívástól számítva 8 napig a polgármester nevére címezve tehetik meg:
Cím: 3898 Pányok, Fő u. 35. sz.
e-mail: jegyzo.telkibanya@gmail.com
Pányok, 2022. június 29.

Menyhért Gergő
polgármester

PÁNYOK KÖZSÉG Településrendezési Eszközeinek 2022 évi M-1 jelű módosítása *pdf

Pányok Község Önkormányzat Képviselő-tetületének 5/2016.(VI.20.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 5/2009.(VI.05.) számú rendelet módosításáról

Pányok Község Önkormányzat 5/2009.(VI.05.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Térképek *.zip

 

 

 
Települési Film
Szálláshelyek

Hasdát Vendégház
Molnár Vendégház
Pillanatképek

 
© 2006-2024 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.